Tillitsvalgte

AVLYST: Grunnopplæring: Lov- og avtaleverk i statlig sektor

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter. Videre vil det bli gitt en orientering om aktuelle saker i forbundet, og rekruttering.

 • Dato:

  08. - 10. november 2023

 • Tidspunkt:

  09:30 - 14:00

 • Sted:

  Lysebu, Lysebuveien 12, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  05. november 2023

 • Antall plasser:

  16

Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av nye tillitsvalgte i statlig sektor.

Onsdag 8.november

09.30 - 10.00

Ankomst, kaffe/te og lett servering

 

 

10.00 - 10.30

Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne

 

Ved advokat Mariann Helen Olsen, Juridisk avdeling

 

 

10.30 - 11.30

Organisasjonsforhold i Norge - Den norske modellen

 

Ved spesialrådgiver Kari Folkenborg

 

 

11.30 - 11.45

Pause

  

11.45 - 13.00

Tillitsvalgtrollen

 

Ved advokat Mariann Helen Olsen

  

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

14.00 - 14.45

Tillitsvalgtrollen forts.

 

 

14.45 - 15.00

Pause

  

15.00 - 17.30

Medbestemmelse i praksis, Hovedavtalen i staten

 

Hovedavtalen er et viktig verktøy i samhandlingen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Denne gir rammen for samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver og medbestemmelsesordningene tillitsvalgte har krav på.

Ved advokat Mariann Helen Olsen

  

19.00

Felles middag

 

 

 

 

Torsdag 9.november

09.00 - 11.00

Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse

 

Det gis en innføring i lov- og avtaleverk med hovedvekt på tilsettingsprosessen. midlertidig tilsetting og diskriminering. Det vil være en teoretisk innføring, gruppearbeid, plenumsarbeid og rollespill.

Ved advokatene Christoffer Hjelde og Mariann Helen Olsen

 

 

11.00 - 11.15

Pause

 

 

11.15 - 13.00

Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

  

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

14.00 - 15.30

Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

 

 

15.30 - 15.45

Pause

  

15.45 - 17.30

Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

 

 

19.00

Felles middag

 

 

 

Fredag 10.november

09.00 - 10.00

Erfaringer som tillitsvalgt, praktisk arbeid i lokallaget

 

Ved erfaren tillitsvalgt

 

 

10.00 - 10.30

Pause/Utsjekk 

 

 

10.30 - 11.15

Aktuelle saker ved politisk ledelse

 

Ved leder Guro Lind

 

 

11.15 - 11.30

Pause

  

11.30 - 12.30

Rekruttering 

 

Ved rådgiver Cecilie Frich, Organisasjonsavdelingen

  

12.30 - 13.00

Oppsummering, avsluttende kommentarer

 

Plenum/ Advokat Christoffer Hjelde

  

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

 

Med forbehold om endringer.

Pausene er tentative og tas også ved behov.