Tillitsvalgte

Grunnopplæring: Lov- og avtaleverk i kommunal og privat sektor

Forskerforbundet inviterer tillitsvalgte og styremedlemmer til grunnopplæring i lov- og avtaleverk i kommunal og privat sektor.

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter.

 • Dato:

  26. - 27. oktober 2023

 • Tidspunkt:

  09:30 - 14:00

 • Sted:

  Lysebu, Lysebuveien 12, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  24. oktober 2023

 • Antall plasser:

  16

Torsdag 26.oktober

09.30 - 10.00

Registrering – kaffe/te og noe å bite i

 

 

10.00 - 10.30

Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne

 

Ved advokat Hildur N. Nilssen

 

 

10.30 - 11.20

Aktuelle fagpolitiske saker

 

Ved spesialrådgiver Åshild Olaussen

 

 

11.20 - 11.30

Pause

 

 

11.30 - 13.00

Lovverk i kommunal og privat sektor

 

•  Ansettelse – særlig fokus på midlertidig ansettelse
•  Arbeidsgivers styringsrett
•  Opphør av arbeidsforhold
Det gis oppgaver som diskuteres under hvert tema.
Ved advokatene Christoffer Hjelde og Hildur N. Nilssen

 

 

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

14.00 - 17.30

Fortsettelse lovverk i kommunal og privat sektor

 

Ved advokatene Christoffer Hjelde og Hildur N. Nilssen

 

 

19.30  

Middag

 

 

 

Fredag 27.oktober

09.00 - 11.15

Arbeidstid

 

Ved advokat Christoffer Hjelde

 

 

11.15 - 11.35

Pause og utsjekk

 

 

11.35 - 12.35

Om tillitsvalgtrollen

 

Som tillitsvalgt skal du opptre som de ansattes representant i ulike sammenhenger. Du skal bistå medlemmer som har problemer i arbeidsforholdet, forhandle lønn for medlemmene, drøfte andre saker som gjelder arbeidssituasjonene med arbeidsgiver m.m.
Ved spesialrådgiver Lene Ståhl

 

 

12.35  - 13.00

Rekruttering  av medlemmer

 

Ved rådgiver Cecilie Frich

 

 

13.00

Lunsj og avreise

 

 

 

Med forbehold om endringer.