Tillitsvalgte

Forhandlingsteknikk

Kurset gir deg en innføring i ulike forhandlingsstrategier og hva som kreves for å bli en god forhandler. Som tillitsvalgt må du vite hva som kan forventes underveis i forhandlingene; du skal være både godt forberedt, selvsikker og tålmodig ved forhandlingsbordet, og det bør stå klart for deg hva du selv ønsker å oppnå – og ikke minst hva motparten er ute etter.

Fulltegnet men mulig å melde seg på venteliste.

 • Dato:

  14. - 15. september 2023

 • Tidspunkt:

  09:00 - 15:00

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  03. september 2023

 • Antall plasser:

  30

For å bli en dyktig forhandler, må du ha kunnskap om forhandlingsteknikker og bruke dem der det er hensiktsmessig. Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser.

Dag 1 Kl: 09.00 - 17.00  middag kl 19.30
Dag 2 Kl: 09.00 - 15.00

Torsdag 14.september 
Lunsj kl 11.30 – 12.30 pause med servering kl 15.00-15.30

09.00 - 09.30

Ankomst – kaffe/te og enkel servering

 

 

09.30 - 17.00

Velkommen - plan for dagen, introduksjon og bli kjent

 


Læringsmål, intensjon og perspektiv

 


Hva er forhandlinger?

 


Forhandlingsøvelse med evaluering og tilbakemelding (Kukui)
◦ Forhandlingsfokus: Ulike forhandlingsstrategier
◦ Førsteinntrykk og dialog

 


Personlighetstyper og forhandlingsstiler

 


Førsteinntrykk og påvirkning

 


Forhandlingsøvelse med evaluering og tilbakemelding
Forhandlingsfokus: Ulike forhandlingsstrategier. Tillit.
Kommunikasjonsfokus: Argumentasjon, klar tale og lytting

 


Retorikk - kommunikasjonens kunst

 


Kort forhandlingsøvelse, distributive forhandlinger

 

 

19.30

Middag og sosialt samvær

 

 

Pauser blir lagt inn underveis

 

Fredag 15.september Lunsj kl 11:30 – 12.30

09.00 - 09.15

Velkommen - refleksjon og plan for dagen

 

 

09.15 - 15.00

Forberedelser til forhandlinger
Forberede sak, forberede prosess, forberede fremføring

 


Forhandlingsøvelse med evaluering og tilbakemelding
◦ Forhandlingsfokus: Interesseanalyse
◦ Kommunikasjonsfokus: Argumenter og spørsmål

 


Tillit og relasjoner, kommunikasjon og kroppsspråk

 


Forhandlingsøvelse  med evaluering og tilbakemelding
◦ Forhandlings- og kommunikasjonsfokus: Alt vi har vært gjennom

 


Hersketeknikker og kilder til makt i forhandlinger

 


Oppsummering, refleksjon og evaluering

 

 

Pauser blir lagt inn underveis

Med forbehold om endringer.

Speaker Image

Solfrid Mykland Fjell

Solfrid har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole om mekling og mekleradferd, og er i dag ansatt som dommer i Jordskifteretten.

Speaker Image

Kjell Morten Brendøy

Kjell Morten er Siviløkonom fra NHH med spesialisering innenfor Organisasjon & Ledelse.  Han er eier og daglig leder for Puzzle Learning, et lite selskap som jobber med leder-, team- og medarbeiderutvikling primært for bedrifter i Norge.