Tillitsvalgte

Forberedelser til lokale forhandlinger i staten

Seminaret er for tillitsvalgte i staten som skal delta i årets lokale forhandlinger.

 • Dato:

  22. mai 2023

 • Tidspunkt:

  10:00 - 18:00

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  21. mai 2023

 • Antall plasser:

  100

Mandag 22.mai

09.30

Ankomst registrering

 

 

10.00 – 10.30

Årets tariffoppgjør og veien videre

 

Leder Guro Elisabeth Lind

 

 

10.30 – 10.45

Pause

 

 

10.45 – 11.30

Brevet fra KDD og våre råd

 

Forhandlingssjef Jorunn Solgaard

 

 

11.30 – 12.30

Lunsj

 

 

12.30 – 13.15

Brevet fra KDD og våre råd forts.

 

 

13.15 – 13.30

Pause

 

 

13.30 - 14.15

Brevet fra KDD og våre råd forts.

 

 

13.15 – 14.30

Pause

 

 

14.30 – 15.00

Glidning og resirkulerte midler

 

Forsker Gunnar Arisholm, FFI

 

 

15.00 – 15.45

Strategier for årets oppgjør

 

Spesialrådgiver Andreas Christensen

 

 

15.45 – 16.00

Pause

 

 

16.00 – 17.00

Diskusjon og erfaringsutveksling i grupper (runde bord)

 

Inkludert pause

 

 

17.00 – 17.45

Oppsummering og ideutveksling i plenum

 

Forhandlingssjef Jorunn Solgaard

 

 

17.45 – 1800

Oppdatering vedrørende forhandlingsmodulen til DFØ

 

 

18.00

Takk for i dag

 

Med forbehold om endringer.