Tillitsvalgte

Sektorseminar for arkiv, bibliotek og museum

Sektorseminaret er en arena der tillitsvalgte fra arkiv, bibliotek og museumssektoren, de fagpolitiske foreningene i sektoren og Forskerforbundet sentralt møtes for å utveksle erfaringer og diskutere aktuelle utfordringer. I år er det digitalisering og AI, systemer for registering av FoU-aktiviteter og arbeid med stillingsstruktur som står på programmet. Vi gleder oss til å se deg, så meld deg på!

 • Dato:

  13. - 14. juni 2023

 • Tidspunkt:

  10:00 - 14:00

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  08. juni 2023

 • Antall plasser:

  50

Tirsdag 13. Juni

 

10.00 – 10.15

Velkommen og presentasjon

 

Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen og spesialrådgiver Kari Folkenborg

 

 

10.15 – 10.45

Aktuelle saker fra Forskerforbundet sentralt 

 

Ved leder Guro Lind

 

 

10.45 – 11.30

Aktuelle saker fra lokallagene

 

 

11.30 – 12.30

Lunsj

 

 

12.30 – 13.00

Aktuelle saker fra lokallagene

  

13.00 – 13.15

Pause

 

 

13.15 – 14.30

Forskning i arkiv, bibliotek og museum

 

Innledning om utfordringer knyttet til digitalisering og AI.
Espen Sjøvoll, Arkivverket
Michael Grote, Førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
Spørsmål og diskusjon

 

 

14.30 – 14.45

Pause

 

 

14.45 – 16.00

Hva skjer med CRIStin? Arbeidet med å innlemme ABM -sektoren.

 

Hva skjer nå? Hva skal registreres og  hva vi blir målt på?

 

Innledning ved  Siv Ringdal og Heidi Reinholdtsen, Norsk folkemuseum.

 

Spørsmål og diskusjon

 

 

16.00 – 16.15

Pause

 

 

16.15 – 17.30

Forskning på digitale arkiv og digitalisering av arkiv

 

Hva er konsekvensene for arkiv og hvilke konsekvenser får det for  bibliotek, museum og UH-sektoren? Framlegg v/ Herbjørn Andresen, professor ved institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag ved OsloMet.
Diskusjon

 

Forskerforbundet har i arbeidet med ny arkivlov spilt inn hvilke sentrale utfordringer arkiv i sektoren står overfor. Vi opplevde at Arkivlovutvalget kom oss i møte når det gjaldt å anerkjenne disse utfordringene, men det følges ikke opp av departementet.
Mål: Felles uttalelse fra ABM etter initiativ fra Arkivarforeningen.

 

 

18.00  – 19.30

Besøk på Nasjonalmuseet.
Vi får omvisning av noen fra vårt lokallag der.

 

 

19.30

Middag

 

 

 

Onsdag 14. Juni

09.00 – 09.45

Nytt Norsk Vitenarkiv: Hva betyr dette for ABM -sektoren?
v/ Frode Arntsen, fagdirektør, divisjon forskning og kunnskapsressurser, Sikt – kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Spørsmål og diskusjon

 

 

09.45 – 10-15

Pause og utsjekk

 

 

10.15 – 11.15

Stillingsstruktur i ABM -sektoren

 

Presentasjon av kartlegging : Andreas Christensen, spesialrådgiver, tariffseksjonen i Forskerforbundet.

 

 

11.15 – 12.00

Videre arbeid med stillingsstruktur i ABM -sektoren

 

Gruppearbeid

 

Hva er utfordringene nå?
Hva må vi særlig jobbe med til neste gang?

 

 

12.00 – 12.15

Pause

 

 

12.15 – 12.45

Presentasjon av gruppearbeid i plenum

 

 

12.45 – 13.00

Oppsummering og valg av programkomite for 2024

 

 

13.00

Lunsj og avreise

 

 

 

Med forbehold om endringer.