Tillitsvalgte

Grunnopplæring: Tariffavtaler og forhandlinger

Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte som skal forhandle lønn og tariffavtaler. Kurset skal gi deltakerne kjennskap til tariffavtaler, forhandlingsbestemmelser, teknikker, prosedyrer og forhandlerrollen.

 • Dato:

  05. - 07. juni 2023

 • Tidspunkt:

  10:00 - 13:00

 • Sted:

  Lysebu, Lysebuveien 12, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  01. juni 2023

 • Antall plasser:

  30

Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av nye tillitsvalgte.
Den andre modulen er Grunnopplæring: Lov og avtaleverk. 
For statlig sektor har vi kurs  (8.- 10. november)
og for privat og kommunalsektor har vi kurs (26.-27. oktober)

Forskerforbundet dekker reise og opphold i forbindelse med kurset.

Mandag 5.juni

09.30 - 10.00

Ankomst – kaffe/te og lett servering

 

 

10.00 - 10.30

Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne 

 

v/organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 

 

10.30 - 11.30

Organisasjonsforhold i Norge

 

v/organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 

 

11.30 - 12.30

Lunsj

 

 

12.30 - 13.30

Innføring i Tariffavtaler

 

Hva er en tariffavtale og hvordan påvirkes den av lover og arbeidsavtaler?
v/forhandlingssjef Jorunn Solgaard

 

 

13.30 – 14.00

Forskerforbundets lønnspolitikk 

 

v/ seniorrådgiver Petter Sommervold

 

 

14.00 - 14.15

Pause

 

 

14.15 – 15.15

Hovedtariffavtaler og overenskomster (parallelle sesjoner)

 

v/forhandlingssjef Jorunn Solgaard (stat og Virke) og spesialrådgiver Lene Ståhl og advokat/spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen (Spekter, KS, Oslo kommune og Abelia)

 

 

15.15 - 15.45

Pause med servering

 

 

15.45 - 17.30

Hovedtariffavtaler og overenskomster fortsetter (parallelle sesjoner)

 

 

19.30

Felles middag

 

Tirsdag 6.juni

09.00 - 09.45

Forhandlingsteknikk

 

v/spesialrådgiver Andreas Christensen

 

 

09.45 - 10.00

Pause 

 

 

10.00 - 10.30

Forberedelser til lønnsforhandlinger

 

v/spesialrådgiver Andreas Christensen

 

 

10.30 - 11.30

Rollespill (parallelle sesjoner)

 

v/spesialrådgiver Andreas Christensen og seniorrådgiver Petter Sommervold (stat og Virke) og spesialrådgiver Lene Ståhl og advokat/spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen  (Spekter, KS, Oslo kommune og Abelia)

 

 

11.30 - 12.30

Lunsj

 

 

12.30 - 16.00

Rollespill fortsetter

 

 

16.00 - 16.30

Pause med servering 

 

 

16.30 - 17.00

Erfaringsutveksling og evaluering

 

 

19.00

Felles middag

 

Onsdag 7.juni

09.00 - 10.00

Medbestemmelse (parallelle sesjoner)

 

v/spesialrådgiver Andreas Christensen (stat), seniorrådgiver Petter Sommervold (Virke) og spesialrådgiver Lene Ståhl og advokat/spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen (Spekter, KS, Oslo kommune og Abelia)

 

 

10.00 - 10.30

Pause og utsjekk 

 

 

10.30 - 11.30

Medbestemmelse forsetter (parallelle sesjoner)

 

 

11.30 - 12.00

Aktuelle saker i Forskerforbundet

 

v/Forskerforbundets leder Guro Lind

 

 

12.00

Lunsj og avreise

 

Med forbehold om endringer.