Tillitsvalgte

Sektorseminar for forskningsinstitutt

Forskerforbundet inviterer til sektorseminar for forskningsinstitutter

 • Dato:

  22. mars 2023

 • Tidspunkt:

  10:00 - 19:00

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  16. mars 2023

 • Antall plasser:

  25

Seminaret er en årlig samling av alle tillitsvalgte tilknyttet instituttsektoren.

Seminaret er en viktig arena for erfaringsutveksling og dialog mellom lokallag og foreninger i sektoren, og mellom Forskerforbundet sentralt og lokalt. Det er ønske om at flest mulig deltar.

Seminaret avsluttes med felles middag på Hotel Bristol

Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt. Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med seminaret.

10.00 - 10.05  Velkommen til sektorseminar!

10.05 - 10.40  Aktuelle saker i Forskerforbundet
ved leder Guro Elisabeth Lind

10.40 - 11.30  Aktuelle utfordringer i instituttsektoren
Innledning ved Tanja Storsul (direktør for Instituttet for samfunnsforskning og nestleder i styret FFA)
Spørsmål og diskusjon

11.30 - 12.30  Lunsj

12.30 -13.30  Aktuelle saker i lokallagene
Runde blant alle lokallag om hva som skjer lokalt og hvilke utfordringer dere står overfor

13.30 - 13.45  Pause

13.45 - 14.35  Første presentasjon av medlemsundersøkelse for ansatte i instituttsektoren
Ved Jon Iddeng/Kari Folkenborg, fagpolitisk seksjon Forskerforbundet
Diskusjon

14.35 - 14.45 Pause

14.45 -15.45 Kort innledning til gruppediskusjon
1. Erfaringer med ny tariffavtale og lønnsforhandlinger i staten
2. Arbeidstid, akkvisisjon og faktureringsgrad ved private forskningsinstitutter

15.45 - 16.15 Oppsummering og diskusjon i plenum

16.15 - 16.25 Pause

16.25 - 16.45  Arbeidsprogrammet 2025-27
Innledning ved spesialrådgiver Åshild Olaussen, fagpolitisk seksjon Forskerforbundet
Diskusjon og innspill

16.45 - 17.00  Oppsummering og valg av programkomité

17.00               Felles middag på Hotel Bristol

Med forbehold om endringer.