Tillitsvalgte

Tariffkonferansen 2023

Forskerforbundet inviterer tillitsvalgte til tariffkonferanse.

 • Dato:

  13. - 14. februar 2023

 • Tidspunkt:

  11:30 - 14:00

 • Sted:

  Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  09. februar 2023

 • Antall plasser:

  100

Mandag 13. februar:

11.30 - 13.00  Lunsj

13.00 - 13.20  Åpning av konferansen
Ved leder Guro Elisabeth Lind

13.20 - 14.00  Det nye utvalget som skal se på lønnsdannelse i offentlig sektor
Ved Unio leder Ragnhild Lied

14.00 - 14.15  Pause

14.15 - 15.00  Økonomiske betraktninger foran lønnsoppgjøret i 2023
Ved sjeføkonom Nejra Macic, Prognosesenteret

15.00 - 15.30  Pause - innsjekk

15.30 - 16.15  Klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen – en veileder
Ved Per Ole Hansen, spesialrådgiver NITO

16.15 - 16.30  Pause

16.30 - 17.00  Medbestemmelsesbarometeret
Ved nestleder Kristian Mollestad og spesialrådgiver Åshild Olaussen

17.00 - 17:45  Overraskende avslutting
Ved spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng

19.30  Middag

 

Tirsdag 14. februar

Tariffoppgjørene 2023 og 2024 – Parallelle sesjoner

09.00 - 13:00  Statlig tariffområde

09.00 - 09.20  Det nye lønnsutvalget i staten
ved leder Guro Lind

09.20 - 10.00 Evaluering
ved spesialrådgiver Andreas Christensen
Pause med utsjekking

10.30 - 11.00  Årets lønnsstatistikk
ved spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng

11.00 - 12.30  Er hovedtariffavtalen god nok? Mulige krav inn mot 2024
5 små innlegg fra virksomhetene
Diskusjon i grupper
Inkludert pause

12.40 - 13.00  Innspill fra gruppediskusjonene

 

09.00 - 13.00  Øvrig sektor, Virke, KS og Spekter

09.00 - 09.30  Forskerforbundets lønnsstatistikk
ved spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng

09.30 - 09.45  Siste nytt om kommende lønnsoppgjør
ved spesialrådgiver Lene Ståhl

09.45 - 10.15  Pause og utsjekk

10.15 - 10.45  Rekrutteringsstrategi
ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

10.45 - 13.00  Vi går samlet til kulturell aktivitet

13.00  Felles Lunsj med den andre gruppen

 

Med forbehold om endringer