Tillitsvalgte

Sektorseminar statlige og private høgskoler

Forskerforbundet inviterer til sektorseminar for statlige og private høgskoler

 • Dato:

  08. - 09. februar 2023

 • Tidspunkt:

  11:30 - 14:00

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  07. februar 2023

 • Antall plasser:

  20

Formålet med seminaret er å drøfte aktuelle spørsmål og saker innen sektoren. Seminaret skal bidra til å skape en arena for erfaringsutveksling og politikkutforming for sektoren. Seminaret retter seg mot tillitsvalgte og styremedlemmer.

Onsdag 8. februar

11.30 - 12.30  Lunsj

12.30 - 12.45  Velkommen og presentasjon av deltakerne
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

12.45 - 13.15  Aktuelle saker
ved leder Guro Elisabeth Lind

13.15 - 13.30  Benstrekk

13.30 - 15.00  Rapport fra grasrota
Ved lokallagene

15.00 - 15.15  Benstrekk

15.15 - 15.45  Arbeidsprogram 2025 – 2027
Ved spesialrådgiver Åshild Olaussen

15.45 - 17.30  Framtidens arbeidsliv – hjemmekontor og arbeidsmiljø, innsparing og kontorutforming
Ved fagsjef Jorunn Dahl Norgård og
hovedtillitsvalgt Gjert-Anders Askevold, Høgskulen på Vestlandet
Gruppearbeid

19.30  Felles middag og sosialt samvær

 

Torsdag 9. februar

09.00 -10.15  Stortingsmelding om profesjonsutdanningene – hva er viktig for Forskerforbundet?
Innledning ved prosjektleder Karin Hårstad Fonn,
Kunnskapsdepartementet
Spørsmål og diskusjon

10.15 - 10.45  Pause og utsjekk

10.45 - 12.00  Forskningstid og karriereveier ved høgskolene
Ved spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng
Eksempler fra Dronning Mauds Minne Høgskolen og Høgskolen Innlandet
Diskusjon

12.00 - 12.15  Benstrekk

12.15 - 12.45  Organisasjonssaker/Åpen post
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

12.45 - 13.00  Oppsummering av årets seminar og valg av programkomité

13.00 - 14.00  Lunsj og avreise

 

med forbehold om endringer