Tillitsvalgte

Grunnopplæring: Tariffavtaler og forhandlinger

Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte som skal forhandle lønn og tariffavtaler. Kurset skal gi deltakerne kjennskap til tariffavtaler, forhandlingsbestemmelser, teknikker, prosedyrer og forhandlerrollen.

 • Dato:

  01. - 03. februar 2023

 • Tidspunkt:

  09:30 - 13:00

 • Sted:

  Lysebu, Lysebuveien 12, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  31. januar 2023

 • Antall plasser:

  30

Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av nye tillitsvalgte.

Den andre modulen er Grunnopplæring: Lov og avtaleverk 

Forskerforbundet dekker reise og opphold i forbindelse med kurset.

Onsdag 1. februar

09.30 - 10.00 Ankomst – kaffe/te og lett servering

10.00 - 10.30 Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

10.30 - 11.30 Organisasjonsforhold i Norge
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.15 Innføring i tariffavtaler
Hva er en tariffavtale og hvordan påvirkes den av lover og arbeidsavtaler?
Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard

13.15 - 13.30 Pause

13.30 - 14.00 Forskerforbundets lønnspolitikk
Ved spesialrådgiver Lene Ståhl

14.00 - 14.15 Pause

14.15 - 15.15 Hovedtariffavtaler og overenskomster (parallelle sesjoner)
Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard (stat og Virke) og spesialrådgiver Lene Ståhl (Spekter, KS, Oslo kommune og Abelia)

15.15 - 15.45 Pause med servering

15.45 - 17.00 Hovedtariffavtaler og overenskomster fortsetter (parallelle sesjoner)

19.00 Felles middag

 

Torsdag 2. februar

09.00 - 09.45 Forhandlingsteknikk
Ved spesialrådgiver Andreas Christensen

09.45 - 10.00 Pause

10.00 - 10.30 Forberedelser til lønnsforhandlinger
Ved spesialrådgiver Andreas Christensen

10.30-11.30 Rollespill (Parallelle sesjoner)
Ved spesialrådgiver Andreas Christensen (Stat og Virke), spesialrådgiver Lene Ståhl (Spekter, KS, Oslo kommune og Abelia)

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 16.00 Rollespill fortsetter, pauser ved behov

16.00 - 16.30 Pause med servering

16.30 - 17.00 Erfaringsutveksling og evaluering

19.00 Felles middag

 

Fredag 3. februar

09.00 - 10.00 Medbestemmelse – Parallelle sesjoner
Ved spesialrådgiver Andreas Christensen (Stat) og spesialrådgiver Lene Ståhl ( (Spekter, KS, Oslo kommune, Virke og Abelia)

10.00 - 10.30 Pause og utsjekk

10.30 - 11.30 Medbestemmelse fortsetter – Parallelle sesjoner

11.30 - 12.00 Aktuelle saker i Forskerforbundet
Ved Forskerforbundets leder, Guro Lind

12.00 Lunsj og avreise

 

Med forbehold om endringer