Tillitsvalgte

Grunnopplæring: Lov- og avtaleverk i statlig sektor

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter

 • Dato:

  25. - 27. januar 2023

 • Tidspunkt:

  09:30 - 14:00

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  18. januar 2023

 • Antall plasser:

  16

Videre vil det bli gitt en orientering om aktuelle saker i forbundet, kommunikasjonsarbeid og Forskerforbundets fagpolitiske arbeid. 

Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av nye tillitsvalgte i statlig sektor. den andre modulen er Grunnopplæring i forhandlinger og tariffavtaler 

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset. Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Onsdag 25. januar

09:30 - 10:00  Ankomst, kaffe/te og lett servering

10:00 - 10:30  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne
Ved advokat Christoffer Hjelde, Juridisk avdeling

10:30 - 13:00  Tillitsvalgtrollen
Ved spesialrådgiver Lene Ståhl Tariffseksjonen

13:00 -14:00 Lunsj

14:00 - 15:00 Den nordiske modellen
Ved spesialrådgiver Åshild Olaussen, fagpolitisk seksjon

15:00 - 15:15  Pause

15:15 - 17:30  Medbestemmelse i praksis, Hovedavtalen i staten
Hovedavtalen er et viktig verktøy i samhandlingen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Denne gir rammen for samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver og medbestemmelsesordningene tillitsvalgte har krav på.

19:00   Felles middag

 

Torsdag 26. januar

09:00 - 11:00 Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse
Det gis en innføring i lov- og avtaleverk med hovedvekt på tilsettingsprosessen, midlertidig tilsetting og diskriminering. Det vil være en kombinasjon av teoretisk innføring, gruppearbeid, plenumsarbeid og rollespill.
Ved advokatene Christoffer Hjelde og Eirik Kollerøy

11:00 - 11.15 Pause

11:15 - 13:00 Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 - 15:30 Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

15:30 - 15:45 Pause

15:45 - 17:30  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

19:00   Felles middag

 

Fredag 27. jauar

09:00 - 10:00  Erfaringer som tillitsvalgt/praktisk arbeid i lokallaget
Hovedtillitsvalgt Lena Kjøblie NMBU

10:00 - 10:30  Pause og utsjekk

10:30 - 11:15 Aktuelle saker ved politisk ledelse
Ved Leder Guro Lind

11:15 - 11.30 Pause

11:30 - 12:30  Rekruttering
Ved rådgiver Cecilie Frich, Organisasjonsavdelingen

12:30 - 13:00 Oppsummering, avsluttende kommentarer
Plenum/ Advokat Christoffer Hjelde

13:00 -14:00  Lunsj og avreise