Tillitsvalgte

Administrativt lokallagsarbeid

Kurset omhandler tema som er viktige i den administrative delen av det å drive et lokallag eller forening som bruk av medlemsregisteret, tillitsvalgtportalen, økonomi, lokale kurs, personvern og rekruttering. Det vil bli både innledninger om de ulike temaene og jobbing med praktiske oppgaver, ta gjerne med PC eller nettbrett.

 • Dato:

  24. januar 2023

 • Tidspunkt:

  09:00 - 16:30

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  19. januar 2023

 • Antall plasser:

  25

Kurset er rettet mot tillitsvalgte, lokallagsledere, økonomiansvarlige, sekretærer og øvrige styremedlemmer i lokallag og fagpolitiske foreninger.

Det samme kurset kommer også 12. april. 

Forskerforbundet dekker reiseutgifter og felles middag i forbindelse med kurset.

Tirsdag 24. januar
 

09.00-09.30  Ankomst – kaffe/te og enkel servering

09.30-09.45 Åpning av kurset og presentasjon av kurset og deltakerne
Ved seniorrådgiver Brit Helen Hesselberg

09.45-12.00 Unit 4 og regnskap.
Gjennomgang av godkjenningsrollen i Unit 4 og navision, samt forberedelse til årsavslutning av regnskapet og fremlegging av
årsregnskap på årsmøtet til våren.
Vi tar pauser underveis.
Ved seniorrådgiver Lina Haugland og rådgiver Sofie Myrland Kjellgren

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.00 Tillitsvalgtportalen: Mine medlemmer
En gjennomgang av Tillitsvalgtportalen og praktiske oppgaver med funksjonen «Mine medlemmer»
Ved fagansvarlig medlemsservice Linda Pettersson

14.00-14.15 Pause

14.15 - 15.00 Personvern
Ved Rådgiver HR & lønn Elisabeth Johansen og rådgiver Ane Rinnaas Skuseth

15.00 - 15.15 Pause

15.15 - 15.45 Hvilke midler har lokallag og foreninger tilgang til?
Gjennomgang av bruk og søknadsprosedyrer for driftsmidler, OU-midler, prosjektmidler og reisemidler
Ved seniorrådgiver Brit Helen Hesselberg

15.45-16.15 Hvordan rekruttere nye medlemmer?
Hvorfor bli medlem av Forskerforbundet og hvordan kan man rekruttere flere medlemmer?
Ved rådgiver Cecilie Frich

16.30 Felles middag på Brasserie France

 

Med forbehold om endringer