Tillitsvalgte

Gjennomføring av omstillingsprosesser

Forskerforbundet inviterer både ledere og tillitsvalgte til et felles seminar for å få tips og trening i håndteringen av omstillings- og endringsprosesser. Vi vil diskutere suksesskriterier og fallgruver, klargjøre roller og ansvar, få innsikt i hvordan mangfold ivaretas i prosessene og ikke minst trene på kommunikasjon og tilbakemeldingssamtaler.

 • Dato:

  19. - 20. januar 2023

 • Tidspunkt:

  09:30 - 14:00

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  17. januar 2023

 • Antall plasser:

  30

Endringer på arbeidsplassen, for eksempel endret organisering, nedbemanning, behov for kompetanseskift eller endringer som følge av digitalisering av tjenester og prosesser, kan være både nødvendig og ønsket. Måten endringene ledes og gjennomføres på kan avgjøre om vi oppnår ønsket resultat.

Målsetningen med seminaret er å gi ledere og tillitsvalgte god forståelse for de ulike stegene som må håndteres i en omstillingsprosess. Vi går ikke i dybden på de rettslige rammene for omstilling ut over noen naturlige knagger i prosessen.

Seminaret er rettet mot ledere og tillitsvalgte i alle sektorer.

Dersom du ønsker å delta sammen med din nærmeste leder/tillitsvalgt, ber vi om du opplyser om det i kommentarfeltet slik at begge får plass.

Seminariet ledes av Brita Alsos. Hun har lang erfaring med omstillings- og endringsprosesser, først som rådgiver og advokat i Forskerforbundet og de siste 11 årene som leder i HR i DNB. Der har hun hatt ansvar for både rammeverket for omstilling i konsernet og for praktisk gjennomføring av en rekke små og store prosesser. Brita jobber nå som konsulent og rådgiver på HR-området.

Torsdag 19. januar
 

09.30 - 10.00 Kaffe/te, enkel servering

10.00 - 10.30 Presentasjon av temaet for kurset og deltakerne

10.30 - 11.30 Omstilling
Eksempler på ulike typer omstillings- og endringsprosesser.

11.30 - 12.30 Suksesskriterier og fallgruver
Forberedelser, involvering og kommunikasjon.
Blanding av omstillingsprosesser med andre prosesser.

12.30 - 13.00 Overordnet rammeverk
Hvor er omstilling regulert og omtalt.

13.00 - 14.00 Lunsj

1400 - 14.30 Forts. overordnet rammeverk

14.30 – 15.30 Innledende avklaringer og forberedelser
Roller og ansvar, forberedelser, involvering, kommunikasjon.

15.30 – 16.00 Pause og innsjekking

16.00 - 17.00 Gjennomføring – tips og råd
Vurdering, utvelgelse, innplassering, annet passende arbeid, bruk av virkemidler.

18.00 Felles middag

 

Fredag 20. januar

09.00 – 10.00 Mangfold, likestilling og inkludering
Betydningen som utvalgskriterium.

10.00 - 11.30 Tilbakemeldinger
Individuelle responser og emosjoner, tips og råd til samtalene,
trening.

11.30 - 12.00 Pause og utsjekk

12.00 - 12.45 Fremover
Følge opp ny organisasjon i henhold til strategi, arbeidskultur, tilknytning og engasjement.

12.45 - 13.00 Oppsummering

13.00 Lunsj og avreise

 

Med forbehold om endringer