Tillitsvalgte

Sektorseminar for helseforetak og sykehus

Sektorseminaret er en viktig arena for tillitsvalgte som jobber innen helseforetakene.

 • Dato:

  18. januar 2023

 • Tidspunkt:

  10:00 - 17:30

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  16. januar 2023

 • Antall plasser:

  25

Kurset er rettet mot tillitsvalgte i sektoren. Formålet med seminaret er å diskutere aktuelle saker og utfordringer i sektoren, seminaret er en arena for erfaringsutveksling.

10.00 - 10.15   

Velkommen, presentasjonsrunde

10.15 - 10.45  

Aktuelle saker
Ved spesialrådgiver Åshild Olaussen

10.45 - 11.30 

Forskeryrkets attraktivitet

Ved spesialrådgiver Jon Iddeng Tid til spørsmål/kommentarer

11.30 - 12.30 

Lunsj

12.30 - 13.30 

Aktuelle saker i lokallagene

13.30 - 13.45 

Pause

13.45 - 14.00 

Spesialistordning for klinisk ernæringsfysiologer

Erfaring fra OUS v/ Hege Thorsrud fra OUS

14.00 - 14.20 

Grunnlaget for midlertidig ansettelse

Ved advokat Hildur Nilssen Tid til spørsmål/avklaringer

14.20 - 15.30 

Gruppediskusjoner + pause

15.30 - 16.10 

Oppsummering fra gruppene med råd om hva FF bør prioritere

16.10 -16.15 

Oppsummering av dagen og valg av ny programkomité

16.15 

Middag

 

Med forbehold om endringer