Tillitsvalgte

Tariffseminar Spekter

Tillitsvalgte i Spekter Helse og Spekter Øvrige inviteres til et dagsseminar som en forberedelse til årets tariffoppgjør.
I år er det et mellomoppgjør og det er økonomi som er det sentrale temaet for forhandlingene.

 • Dato:

  24. april 2023

 • Tidspunkt:

  09:30 - 15:30

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  30. mars 2023

 • Antall plasser:

  20

Mandag 24.april

09.30 - 10.00

Registrering og kaffe

 

 

10.00 - 10.45

Velkommen 

 

Presentasjonsrunde
Før lønnsoppgjøret i 2023

 

 

10.45 - 11.00

Pause

 

 

11.00 - 12.30

Lokallagsrunde

 

Erfaringer fra oppgjøret i 2022

 

 

12.30 – 13.30

Lunsj

 

 

13.30 - 14.15

Forberedelse årets forhandlinger

 

 

14.15 - 14.30

Pause

 

 

14.30 - 15.20

Arbeidstid – fleksitid – overtid

 

 

15.20 - 15.30

Oppsummering og avslutning

 

Med forbehold om endringer.