På dette kurset lærer du hvordan lønnsforhandlingene fungerer og hvordan du skriver et godt lønnskrav.
Vi setter av god tid til spørsmål og svar. 

Plan for kurset:

1. Lønnsoppgjøret 2022 i tall og endringer fra tidligere

2. Lønnsforhandlinger og muligheter for økt lønn

3. Slik skriver du et perfekt lønnskrav

4. Spørsmål og svar