Tillitsvalgte

Bærekraftsarbeid i Forskerforbundet

Bærekraft og partssamarbeid.
Bærekraftsmålene angår oss alle!

 • Dato:

  13. desember 2022

 • Tidspunkt:

  10:00 - 14:15

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  09. desember 2022

 • Antall plasser:

  50

I Forskerforbundets verdiplattform heter det at bærekraftarbeidet må skje innenfor rammen av partssamarbeidet og med ansattes medvirkning. Hvordan kan dette gjøres? Hvilke saker kan og bør Forskerforbundet fremme sentral og lokalt? Dette er blant spørsmålene som diskuteres når tillitsvalgte inviteres til webinar om bærekraft og partsamarbeid.

10:00  Velkommen

10:15 - 11:00  Fra globale klimaendringer til lokalt partssamarbeid – om bærekraftsmål, klimapanel og klimaavtaler
v/Forsker Borgar Aamaas, Cicero.
Spørsmål og kommentarer

11:00 - 11:10  Pause

11:10 - 11:30  Forskerforbundets arbeid med bærekraft
Unios og Forskerforbundets politikk for klima og bærekraft
v/ fagsjef Jorunn Dahl Norgård
Hva gjør vi i Forskerforbundet?
v/ organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

11:30 - 12:15  Lunsjpause

12:15 - 12:45  Medbestemmelse som forutsetning for arbeid med bærekraftsmålene
v/ Kristian Mollestad, nestleder i Forskerforbundet og
Belinda Eikås Skjøstad, seniorrådgiver, hovedtillitsvalgt, UiO

12:45 - 13:00  Pause

13:00 - 13:45  Diskusjon i grupper
• Hvordan kan tillitsvalgte være proaktive i arbeidet med bærekraft?
• Hvordan kan FNs bærekraftsmål operasjonaliseres til bruk lokalt?
• Hva bør Forskerforbundet prioritere i arbeidet med Bærekraftsmålene?

13:45 - 14:00  Tilbakemelding i plenum

14:00 - 14:15  Oppsummering og avslutning

Med forbehold om endringer