Tillitsvalgte

Etikk for tillitsvalgte

Dette webinaret tar for seg etiske utfordringer som tillitsvalgte i Forskerforbundet kan støte på i sin hverdag.

 • Dato:

  15. september 2022

 • Tidspunkt:

  10:00 - 15:00

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  13. september 2022

 • Antall plasser:

  30

Det gir en systematisk innføring i etisk teori, koblet opp mot konkrete eksempler. Deltakerne lærer også om hva som kjennetegner et ytringsklima hvor det er normalt å si fra om kritikkverdige forhold, og om hva som skaper grobunn for tvilsom adferd i organisasjoner.

10.00 - 12.00  Del 1

• Etikkens verktøy: Hvilke begreper og teorier kan tillitsvalgte bruke i etisk utfordrende situasjoner?

12.00 - 13.00  Lunsj 

13.00 - 15.00  Del 2

• Etikk og ytringsklima: Hvordan kan tillitsvalgte bidra til både ros og skapende motstand mellom kollegaer, og psykologisk trygghet til å ta opp kritikkverdige forhold?

• Moralpsykologi: Hvilke faktorer bidrar til (a) positiv og støttende og (b) uakseptabel adferd i organisasjoner? Hvordan kan tillitsvalgte bidra til mer av (a) og mindre av (b) på jobb?

Med forbehold om endringer

Speaker Image

Øyvind Kvalnes

Filosofen Øyvind Kvalnes er professor ved Handelshøyskolen BI, hvor han underviser og forsker på etikk i organisasjoner.