Medlemmer

Forskningsetikk

Hva gjør du når du står overfor forskningsetiske problemstillinger og dilemma?

 • Dato:

  06. desember 2022

 • Tidspunkt:

  09:00 - 11:45

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  04. desember 2022

 • Antall plasser:

  200

Både tillitsvalgte og medlemmer kan oppleve situasjoner som omhandler mistanke om brudd på forskningsetiske normer eller god vitenskapelig praksis. Ofte kan det dreie seg om kompliserte saker, hvor skjæringsfeltet mellom f.eks. jus og etikk ikke er opplagt. Vi ser også at nye forskningsetiske dilemmaer oppstår som følge av mål om åpen, transparent og reproduserbar forskning.

Medlemsseminaret er rettet mot medlemmer og tillitsvalgte i Forskerforbundet. Hensikten er å belyse både forskningsetiske retningslinjer og aktuelle forskningsetiske utfordringer.

09.00 - 09.45  Vitenskapsombud ved OsloMet – hvilke erfaringer har jeg fått?
Presentasjon fra Trine B. Haugen, vitenskapsombud ved Fakultet for helsevitenskap (HV-fakultetet) ved OsloMet.

09.45 - 10.00  Kaffepause

10.00 - 10.45  Toward open and reproducible science in Norway - An introduction to the Norwegian Reproducibility Network (NORRN)
Presentation from Professor Timo Roettger (UiO), representing Norway’s Reproducibility Network (NORRN).
The presentation will be held in English

10.45 - 11.00  Kaffepause

11.00 - 11.45  Forskningsetiske retningslinjer - belyst ved saker behandlet av NESH
ved Vidar Enebakk, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)