Medlemmer

Pensjon - privat tjenestepensjon

Forskerforbundet inviterer medlemmer til kurs i pensjon med Alexandra Plahte. Dette kurset er for medlemmer som har privat tjenestepensjon (ikke offentlig tjenestepensjon)
Er du usikker på hvilken tjenestepensjon du har, ta kontakt med din arbeidsgiver.

 • Dato:

  14. september 2022

 • Tidspunkt:

  12:00 - 15:30

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  12. september 2022

 • Antall plasser:

  100

Pensjon er i fokus som aldri før og informasjonsbehovet tilnærmet utømmelig.

Ansvaret for egen pensjon er i langt større grad overlatt til den enkelte. Med økt ansvaret følger imidlertid også økte muligheter til å kunne påvirke egen pensjon. Valgmulighetene er mange og feil valg kan koste dyrt.

I kurset kombineres jus med økonomi og teori med praksis. Kurset er med andre ord praktisk rettet og hjelper deg til å finne frem i pensjonsjungelen.

Alderspensjon fra folketrygden
• Pensjonsreformen, endringene i folketrygden
• Hva er endret og hvem blir berørt av hva?
• Hvor finner jeg mine tall?
• Kan jeg selv påvirke folketrygdens alderspensjon?

Pensjon gjennom arbeidsforhold
• Kort om ytelsesordninger generelt
• Innskuddsordninger
• Hva ligger i Egen pensjonskonto?
• Bakgrunn og målsetting
• Hva innebærer Egen pensjonskonto for meg som ansatt?
• Kort om Hybrid tjenestepensjon
• Hva kan jeg selv gjøre for å påvirke egen pensjon og hvor finner jeg mine tall?

Kort om AFP i privat sektor
• Hvordan vet jeg om jeg er omfattet av en AFP-ordning?
• Hva ligger i dagens AFP-ordning og hvilke endringer kan ventes?
• Hvor finner jeg mine tall?

Hva ligger i livsfaseøkonomi og hvorfor er det blitt så viktig?

Oppsummering og spørsmål

Med forbehold om endringer

Speaker Image

Alexandra Plahte

Alexandra Plahte er jurist og leder av Formue Pensjonsrådgivning AS. Alexandra er kjent for å kunne formidle pensjon på en lett måte og er ofte å se i media.