Tillitsvalgte

Grunnopplæring: Lov- og avtaleverk i kommunal og privat sektor

Forskerforbundet inviterer tillitsvalgte og styremedlemmer til grunnopplæring i lov- og avtaleverk i kommunal og privat sektor.

 • Dato:

  31. oktober 2022 - 01. november 2022

 • Tidspunkt:

  09:30 - 13:00

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  27. oktober 2022

 • Antall plasser:

  16

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter.

Målgruppen er tillitsvalgte og styremedlemmer i kommunal og privat sektor.

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset.

Mandag 31. oktober

09.30 - 10.00  Registrering – kaffe/te og noe å bite i

10.00 - 10.30  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne
Ved advokat Hildur N. Nilssen

10.30 - 11.20  Aktuell politikk i Forskerforbundet
Ved spesialrådgiver Åshild Olaussen

11.20 - 11.30  Pause

11.30 - 13.00  Lovverk i kommunal og privat sektor
• Ansettelse – særlig fokus på midlertidig ansettelse
• Arbeidsgivers styringsrett
• Opphør av arbeidsforhold
Det gis oppgaver som diskuteres under hvert tema.
Ved advokatene Christoffer Hjelde og Hildur N. Nilssen

13.00 - 14.00  Lunsj

14.00 - 17.30  Fortsettelse lovverk i kommunal og privat sektor
Ved advokatene Christoffer Hjelde og Hildur N. Nilssen

19.30  Middag

 

Tirsdag 1. november

09.00 - 11.15  Arbeidstid
Ved advokat Christoffer Hjelde

11.15 - 11.35  Pause og utsjekk

11.35 - 12.35  Om tillitsvalgtrollen
Som tillitsvalgt skal du opptre som de ansattes representant i ulike sammenhenger. Du skal bistå medlemmer som har problemer i arbeidsforholdet, forhandle lønn for medlemmene, drøfte andre saker som gjelder arbeidssituasjonene med arbeidsgiver m.m.
Ved spesialrådgiver Lene Ståhl

12.35 - 13.00  Rekruttering av medlemmer
Ved rådgiver Cecilie Frich

13.00  Lunsj og avreise

Med forbehold om endringer