Tillitsvalgte

Workshop for tillitsvalgte i Virkeområdet

Workshop for tillitsvalgte ved virksomheter som er organisert i Virke. Vi går gjennom resultatet av årets oppgjør, endringer i landsoverenskomstene og eventuelt ny innretning for lokale forhandlinger.

 • Dato:

  22. - 23. september 2022

 • Tidspunkt:

  12:00 - 13:30

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  20. september 2022

 • Antall plasser:

  50

Det er forventet at de største endringene i år kommer på landsoverenskomstene som omfatter museer og høyskoler og fokus vil derfor være på disse avtalene. Det vil bli holdt parallelle sesjoner for tillitsvalgte fra virksomheter som sorterer under andre landsoverenskomster. Målet med workshopen er å gjøre forskerforbundets tillitsvalgte godt skodd for årets lokale lønnsoppgjør.

Torsdag 22.september

12:00 - 13:00  Lunsj

13:00 - 13:30  Om årets tariffoppgjør og Forskerforbundets strategi for Virkeområdet
Ved Guro Lind

13:30 - 14:00  Overordnet om resultatene fra årets oppgjør
Ved Andreas Christensen

14:00 - 14:15  Pause

14:15 - 15:00  Endringer i overenskomstene for Museer og høyskoler
Ved Andreas Christensen
* Det blir et alternativt program for tillitsvalgte fra spesialisthelsetjenesten ved behov.

15:00 - 15:15  Pause

15:15 - 16:00  Endringer i overenskomstene for Museer og høyskoler fortsetter

16:00 -16:15  Pause

16:15 - 16:45  Diskusjon og oppsummering

17:15 - 18:30  Sosialt arrangement, detaljer kommer

20:00  Middag på hotellet

 

Fredag 23.september

09:00 - 10:0  Erfaringer fra forhandlinger med lokal fordeling
Ved Jorunn Solgaard, forhandlingssjef i Forskerforbundet

10:00 - 10:30  Pause og utsjekk

10:30 - 11:30  Gruppearbeid: utfordringer og muligheter i årets lokale forhandlinger

11:30 - 11:45  Pause

11:45 - 12:30  Diskusjon og oppsummering

12:30 - 13:30  Lunsj og avreise

Med forbehold om endringer