Tillitsvalgte

Sektorseminar for kommuner og fylkeskommuner

Årets sektorseminar for tillitsvalgte ved kommuner og fylkeskommuner arrangeres på Grand Hotel
Forskerforbundet arrangerer sektorseminar for tillitsvalgte og styremedlemmer i lokallag tilhørende i kommuner og fylkeskommuner.

 • Dato:

  08. desember 2022

 • Tidspunkt:

  11:30 - 18:00

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  07. desember 2022

 • Antall plasser:

  22

Formålet med seminaret er å diskutere aktuelle saker og utfordringer i sektoren. Sektorseminaret fungerer også som en arena for erfaringsutveksling mellom forbundet lokalt og sentralt.

Torsdag 8. desember

11.30 - 12.30  Lunsj

12.30 - 12.45  Presentasjon av seminaret og deltakerne
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

12.45 - 13.15  Hovedutfordringer i sektoren sett fra Forskerforbundet sentralt
Ved leder Guro Elisabeth Lind

13.15 - 13.30  Pause

13.30 - 14.20  Lokallagsrunde – utfordringer sett fra lokallagene
Korte tilbakemeldinger fra lokallagene

14.20 - 14.30  Pause

14.30 - 15.00  Medbestemmelse under kommunereform
Ved spesialrådgiver Lene Ståhl

15.00 - 15.10  Strekk og kaffe

15.10 - 16.00  Erfaringer fra årets lønnsoppgjør 
Ved Lene Ståhl og lokallagene

16.00 - 16.15  Oppsummering og valg av programkomité

16.30  Felles middag på Grand

Med forbehold om endringer