Tillitsvalgte

Sektorseminar for universitet og vitenskapelige høgskoler

Forskerforbundet inviterer til sektorseminar for universitet og vitenskapelige høgskoler i København.
Formålet med seminaret er erfaringsutveksling og dialog mellom lokallagene i sektoren, og mellom Forskerforbundet sentralt og lokalt.

 • Dato:

  23. - 25. november 2022

 • Tidspunkt:

  12:00 - 13:30

 • Sted:

  Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, DANMARK

 • Påmeldingsfrist:

  04. november 2022

 • Antall plasser:

  50

Seminaret er rettet mot tillitsvalgte ved universitet og vitenskapelige høgskoler.

Forskerforbundet dekker utgifter til reise og overnatting. Bekreftelse og praktisk informasjon sendes til den enkelte etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Det er vanligvis mange tillitsvalgte som ønsker å delta på sektorseminaret. Ved overtegning kan vi måtte innføre en viss begrensning på deltakere fra hvert lokallag, men vi vil prøve å få plass til så mange som mulig!

Onsdag 23. november

12.00–13.00  Lunsj på hotellet

13.00–13.15  Velkommen og kort presentasjonsrunde

13.15–15.00  Erfaringer fra årets lokale lønnsforhandlinger
Innledning fra leder Guro Lind
Rapporter fra lokallagene:
• Hvilket ambisjonsnivå hadde dere?
• Ble det tilført midler fra arbeidsgiver?
• Hvordan var resultatet?
• Hvordan fungerte samarbeidet med Akademikerne?
• Hva fungerte evt. fungerte ikke?

15.00-15.15  Pause

15.15-17.00  Erfaringer fra årets lokale lønnsforhandlinger forts. Diskusjon og veien videre
Workshop i grupper
Presentasjon fra gruppene og diskusjon

19.00 Felles middag (på Llama)
 

Torsdag 24. november

09.00–09.30  Aktuelle saker i Forskerforbundet sentralt
Ved leder Guro Lind

09.30–10.00  Lokale erfaringer med arbeidstid – best practice
Forberedte innlegg

10.00–10.15  Pause

10.15–11.15  Workshop i grupper

11.15–12.00  Lunsj

12.10  Buss til Danmarks tekniske Universitet (DTU)

12.30-16.00  Besøk ved Danmarks tekniske Universitet (DTU)

16.00-16.20  Buss tilbake til hotellet

19.30  Felles middag  (På Aamanns Replik)

Fredag 25. november

09.00-10.15  Forskeryrkets attraktivitet Presentasjon av Forskerforbundets medlemsundersøkelse
Ved spesialrådgiver Jon Iddeng
Diskusjon

10.15-10.45  Pause og utsjekk

10.45-11.30  Åpen post

11.30-11.45  Oppsummering og valg av programkomite for 2023

12.00-13.30  Felles lunsj på Københavner Caféen og avreise til Kastrup

Med forbehold om endringer