Tillitsvalgte

Opphavsrett

Forskerforbundet inviterer til seminar om
Opphavsrett, publisering av forskning
medforfatterskap og kildebruk, rettigheter i ansettelsesforhold.

 • Dato:

  17. - 18. november 2022

 • Tidspunkt:

  10:00 - 14:00

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  13. november 2022

 • Antall plasser:

  30

Forskerforbundet mottar stadig spørsmål knyttet til publisering av forskning. Seminaret gir en oversikt over hovedlinjene i gjeldende regelverk – akademisk frihet, opphavsrett og forskningsetikk. Seminaret, som fokuserer på aktuelle problemstillinger, krever ikke forhåndskunnskaper. Seminaret har en praktisk tilnærming, med rikelig anledning til å stille spørsmål.

Seminaret er i hovedsak rettet mot tillitsvalgte som ønsker å vite mer om opphavsrett og forskningsetikk. Dersom det er ledige plasser vil vi også kunne prioritere administrativt og bibliotekfaglig ansatte (ordinære medlemmer).

Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt. Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med seminaret.

Torsdag 17. november

10.00-10.15  Åpning - orientering - presentasjon av deltakerne
Ved advokat Hildur Nilssen, Forskerforbundet

10.15-12.30  Regelverket
Publisering av forskning. Opphavsrett, akademisk frihet og forskningsetikk.
ved advokat Magnus Stray Vyrje, Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma

12.30-13.30  Lunsj

13.30-15.00  Medforfatterskap
Verk med mer enn en opphaver, navngivelsesretten, NESH-retningslinjene, Vancouverreglene mv
ved advokat Magnus Stray Vyrje, Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma

15.00-15.10  Pause

15.10-16.30  Kildebruk
Verksbruk, inspirasjon, bearbeidelse, plagiat, sitat, referat, god henvisningsskikk i lys av åndsverkloven og NESH-retningslinjene
ved advokat Magnus Stray Vyrje, Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma

16.30-16.45  Kaffe/te

16.45-18.30  Gruppearbeid og gjennomgang
ved advokat Magnus Stray Vyrje, Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma

20.00  Middag og sosialt samvær
 

Fredag 18. november

09.00-11.00  Arbeidsgivers rettigheter
Opphavsrettens ulovfestede arbeidsgiverregel, gjeldende praksis innenfor UH- og instituttsektoren. IPR-reglementer og arbeidsavtaler
ved advokat Magnus Stray Vyrje, Stray Vyrje & Co DA

11.00-11.30  Utsjekk - Kaffe/te

11.30-12.30  Open access
ved fagsjef Jorunn Dahl Nordgård, Leder fagpolitisk seksjon, Forskerforbundet

12.30  Lunsj og avreise

Med forbehold om endringer