Grunnopplæring: Omstilling

Forskerforbundet inviterer til kurs i Grunnopplæring: Omstilling

Omstillingsprosesser medfører utfordringer både for ansatte og tillitsvalgte. Og som tillitsvalgt må du ofte ta avgjørelser med langsiktige konsekvenser på kort varsel.

 • Dato:

  10. - 11. november 2022

 • Tidspunkt:

  09:30 - 14:00

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  01. november 2022

 • Antall plasser:

  30

På dette kurset blir du presentert for relevant og gjeldende lov- og avtaleverk knyttet til omstilling, og du lærer hvilke beslutninger som kan påvirkes, hvordan medlemmene og organisasjonen i best mulig grad kan ivaretas, og hvordan du kan bistå når omstillingen får konsekvenser for medlemmenes fremtidige arbeidsoppgaver.

Målgruppe
Tillitsvalgte fra alle sektorer som står i eller overfor en omstillingsprosess.

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset. Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Torsdag 10. november

09.30 -10.00  Registrering – kaffe/te og noe å bite i

10.00 -11.30  Presentasjon av temaet for kurset og deltakerne
Hva er omstilling?
Hvorfor må vi ha omstilling og hvordan omstilles vi?
Hva styrer en omstilling?
Hva sier lov- og avtaleverket?
ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard og advokat Eirik Kollerøy

11.30 -11.45  Pause

11.45 -13.00  Ulike roller i en omstillingsprosess
Arbeidsgivers styringsrett
Tillitsvalgtes medbestemmelse etter hovedavtaler og arbeidsmiljøloven kapittel 8
Arbeidstakers medvirkningsrett og -plikt
Verneombudet
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard og advokat Eirik Kollerøy
 

13.00 -14.00  Lunsj

14.00 -16.00  Forts. Ulike roller i en omstillingsprosess

16.00 -16.30  Pause – kaffe/te og noe å bite i

16.30-17.30  Min erfaring med omstilling
Ved Kari Alver FHI, erfaren tillitsvalgt

19.00  Felles middag

 

Fredag 11. november

09.00 -10.30  Individets rettigheter og plikter i en omstillingsprosess
ved advokat Eirik Kollerøy og forhandlingssjef Jorunn Solgaard

10.30 -11.00  Pause og utsjekk

11.00 -12.00  Forts. Individets rettigheter og plikter i en omstillingsprosess

12.00 -13.00  Omstilling og den norske modellen
ved spesialrådgiver Åshild Olaussen

13.00 -13.30  Oppsummering og avslutning

13.30  Lunsj og avreise

Med forbehold om endringer