Tillitsvalgte

Administrativt lokallagsarbeid

Forskerforbundet inviterer til dagskurs i administrativt lokallagsarbeid.
Kurset omhandler tema som er viktige i den administrative delen av det å drive et lokallag eller forening som bruk av medlemsregisteret, tillitsvalgtportalen, økonomi, lokale kurs, personvern og rekruttering.

 • Dato:

  28. september 2022

 • Tidspunkt:

  10:00 - 16:15

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  14. september 2022

 • Antall plasser:

  25

Det vil bli både innledninger om de ulike temaene og jobbing med praktiske oppgaver, ta gjerne med PC eller nettbrett.

Kurset er rettet mot tillitsvalgte, lokallagsledere, økonomiansvarlige, sekretærer og øvrige styremedlemmer i lokallag og fagpolitiske foreninger.

Kurset utgjør én av to moduler som omhandler det praktiske arbeidet i lokallag. Den andre modulen er styrearbeid (29.september)

Forskerforbundet dekker reiseutgifter og felles middag i forbindelse med kurset.

Onsdag 28. september

09.30-10.00  Ankomst – kaffe/te og enkel servering

10.00-10.15  Åpning av kurset og presentasjon av kurset og deltakerne
Ved seniorrådgiver Brit Helen Hesselberg

10.15-11.15  Tillitsvalgtportalen: Mine medlemmer
Gjennomgang av Tillitsvalgtportalen og praktiske oppgaver med funksjonen «Mine medlemmer»
Ved fagansvarlig medlemsservice Linda Pettersson

11.15-12.00  Reise– og utleggsystemet Unit4
En generell gjennomgang av reise– og utleggsystemet Unit4. Vi vil også gå gjennom rutiner ved bestilling av varer og tjenester.
Ved rådgiver/controller Sofie Myrland Kjellgren

12.00-13.00  Lunsj

13.00-13.45  Lokallagsøkonomi
Vi går igjennom godkjenning av faktura, gjennomgang og kontroll av lokallagets regnskap og hvordan legge inn budsjett. Vi ser også på hvordan dere kan forberede dere best mulig til januar og avslutning av regnskapsåret 2022, samt forberedelse til årsmøtet i 2023.
Ved seniorrådgiver/seniorcontroller Lina Haugland

13.45 - 14.15  Hvilke midler har lokallag og foreninger tilgang til?
Gjennomgang av bruk og søknadsprosedyrer for driftsmidler, OU-midler, prosjektmidler og reisemidler
Ved seniorrådgiver Brit Helen Hesselberg

14.15 - 15.30  Pause

14.30 - 15.30  Personvern
Ved rådgiver HR & lønn Elisabeth Johansen

15.45-16.15  Hvordan rekruttere nye medlemmer?
Hvorfor bli medlem av Forskerforbundet og hvordan kan man rekruttere flere medlemmer?
Ved rådgiver Cecilie Frich

16.30  Felles middag
Dinner restaurant & bar

Med forbehold om endringer