Tillitsvalgte

Sektorseminar for arkiv, bibliotek og museum

Seminaret er en årlig samling av alle tillitsvalgte tilknyttet sektoren og representanter fra de fagpolitiske foreningene, og det er et ønske om at flest mulig prioriterer deltakelse på seminaret.

 • Dato:

  14. - 15. juni 2022

 • Tidspunkt:

  10:00 - 15:00

 • Sted:

  The Well, Kongeveien 65, SOFIEMYR

 • Påmeldingsfrist:

  10. juni 2022

 • Antall plasser:

  50

Formålet med seminaret er erfaringsutveksling og dialog mellom lokallag og foreninger i sektoren, og mellom Forskerforbundet sentralt og lokalt. På programmet står aktuelle saker fra forbundet sentralt og fra lokallagene samt felles tema som vil ha særskilt aktualitet for ABM-sektoren.

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med seminaret.

Tirsdag 14. juni

Felles transport fra Oslo S til the Well kl. 09:15 fra spor 19

10.00  Velkommen og presentasjon
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

10.15  Aktuelle saker fra Forskerforbundet sentralt
Ved leder Guro Elisabeth Lind

11.00  Pause

11.15  Aktuelle saker fra lokallagene

12.15  Lunsj

13.15  Tariff  Ved spesialrådgiver Andreas Christensen og spesialrådgiver Jon Iddeng

14.15  Pause

14.30  Stillingsstruktur
Ved fagsjef Jorunn Dahl Nordgård, spesialrådgiver Andreas Christensen, Bjørn Håkon Rygh fra Riksantikvaren og Dag Hensten fra Nasjonalmuseet

15.00  Gruppearbeid

15.30  Pause

15.45  Plenumsdiskusjon - stillingsstruktur

16.30  Slutt

17.20  Avgang buss til Folkemuseet på Bygdøy

19.30  Middag Gjestestuene


Onsdag 15. juni

09.00  Tid til forskning og faglig utvikling
Ved rådgiver Gisle Fuhr, Jo Rune Ugulen fra Arkivverket og Lise Emilie Talleraas fra Vestfoldmuseene IKS

10.15  Pause og utsjekk

10.45  Forskerforbundets ABM-politikk
Ved rådgiver Gisle Fuhr

11.00  Gruppearbeid

11.45  Pause

12.00  Plenumsdiskusjon ABM-politikk

12.45  Oppsummering og valg av program for 2023

13.00  Lunsj

14.00  Felles transport fra the Well til Oslo S