Tillitsvalgte

Grunnopplæring: Tariffavtaler og forhandlinger

Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte i statlig sektor som skal forhandle lønn og tariffavtaler.

 • Dato:

  07. - 09. juni 2022

 • Tidspunkt:

  09:30 - 14:00

 • Sted:

  Støtvig Hotel, Larkollveien 801, LARKOLLEN

 • Påmeldingsfrist:

  05. juni 2022

 • Antall plasser:

  30

Kurset skal gi deltakerne kjennskap til tariffavtaler, forhandlingsbestemmelser, teknikker, prosedyrer og forhandlerrollen.

 Forskerforbundet dekker reise og opphold i forbindelse med kurset.

Tirsdag 7. juni

09.30 - 10.00  Ankomst – kaffe/te og lett servering

10.00 - 10.30  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

10.30 - 11.30  Organisasjonsforhold i Norge
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

11.30 - 12.30  Lunsj

12.30 - 13.15  Innføring i tariffavtaler
Hva er en tariffavtale og hvordan påvirkes den av lover og arbeidsavtaler?
Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard

13.15 - 13.30  Pause

13.30 - 14.00  Forskerforbundets lønnspolitikk
Ved forhandler Brit-Toril Lundt

14.00 - 14.15  Pause

14.15 - 15.15  Hovedtariffavtaler og overenskomster
Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard

15.15 - 15.45  Pause med servering

15.45 - 16.45  Hovedtariffavtaler og overenskomster fortsetter

16.45 - 17.00  Spørsmål og diskusjon

19.00  Felles middag


Onsdag 8. juni

09.00 - 09.45  Forhandlingsteknikk
Ved spesialrådgiver Andreas Christensen

09.45 - 10.00  Pause

10.00 - 10.30  Forberedelser til lønnsforhandlinger
Ved spesialrådgiver Andreas Christensen

10.30-11.30  Rollespill
Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard og spesialrådgiver Andreas Christensen

11.30 - 12.30  Lunsj

12.30 - 16.00  Rollespill fortsetter, pauser ved behov

16.00 - 16.30  Pause med servering

16.30 - 17.00  Erfaringsutveksling og evaluering

19.00  Felles middag


Torsdag 9. juni

09.00 - 10.00  Medbestemmelse og tillitsvalgtes hverdag
Ved spesialrådgiver Andreas Christensen

10.00 - 10.30  Pause og utsjekk

10.30 - 11.00  Medbestemmelse og tillitsvalgtes hverdag fortsetter

11.00 - 11.30  Aktuelle saker i Forskerforbundet
Ved Forskerforbundets nestleder, Kristian Mollestad

11.30  Lunsj og avreise

Med forbehold om endringer