Tillitsvalgte

Grunnopplæring: Lov- og avtaleverk i statlig sektor

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter.

 • Dato:

  04. - 06. mai 2022

 • Tidspunkt:

  09:30 - 14:00

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  29. april 2022

 • Antall plasser:

  16

Videre vil det bli gitt en orientering om aktuelle saker i forbundet, kommunikasjonsarbeid og Forskerforbundets fagpolitiske arbeid. 

Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av nye tillitsvalgte i statlig sektor. den andre modulen er Grunnopplæring i forhandlinger og tariffavtaler (7.- 9.juni)

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset. Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Onsdag 4. mai

09:30 - 10:00  Ankomst, kaffe/te og lett servering

10:00 - 10:30  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne
Ved advokat Mariann Helen Olsen

10:30 - 11.30  Organisasjonsforhold i Norge

11:30 - 11:45  Pause

11:45 - 13:00  Tillitsvalgtsrollen i praksis

13:00 -14:00  Lunsj

14:00 - 14:45  Tillitsvalgtsrollen i praksis fortsetter

14:45 - 15:00  Pause

15:00 - 15:45  Medbestemmelsen i praksis
Hovedavtalen er et viktig verktøy i samhandlingen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Denne gir rammer for samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver og medbestemmelsesordningene tillitsvalgte har krav på.
Ved advokat Mariann Helen Olsen

15:45 - 16:00  Pause

16:00 - 17:45  Medbestemmelsen i praksis (forts.)

19:00  Middag

Torsdag 5.mai

09:00 - 11:00  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse
Det gis en innføring i lov- og avtaleverk med hovedvekt på tilsettingsprosessen, midlertidig tilsetting og diskriminering. Det vil være en kombinasjon av teoretisk innføring, gruppearbeid, plenumsarbeid og rollespill.
Ved advokat Mariann Helen Olsen

11:00 - 11.15  Pause

11:15 - 13:00  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

13:00 - 14:00  Lunsj

14:00 - 15:30  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

15:30 - 15:45  Pause

15:45 - 17:30  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

19:00  Middag

Fredag 6. mai

09:00 - 10:00  Erfaringer som tillitsvalgt/praktisk arbeid i lokallaget
Ved erfaren tillitsvalgt

10:00 - 10:30  Pause og utsjekk

10:30 - 11.30  Kommunikasjonsarbeid i Forskerforbundet

11:30 - 12:30  Aktuelt i Forskerforbundet

12:30 -13:00  Rekruttering

13:00 -14:00  Lunsj og avreise

Med forbehold om endringer