Tillitsvalgte

Ledelse av omstillings- og endringsprosesser

Forskerforbundet inviterer tillitsvalgte og ledere til seminar om ledelse av omstillingsprosesser.
Endringsledelse trengs blant annet når virksomheter skal endre organisasjonsstruktur, digitalisere tjenester, justere arbeidsprosesser, effektivisere gjennom anskaffelsesprosesser eller nedbemanne, og ledernes innsats i dette arbeidet er ofte avgjørende for hvorvidt omstillingene og endringene lykkes. Men hva skiller egentlig endringsledelse fra god ledelse generelt?

 • Dato:

  09. - 10. mai 2022

 • Tidspunkt:

  10:00 - 14:00

 • Sted:

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabels gate 16, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  25. april 2022

 • Antall plasser:

  30

Ved å invitere både tillitsvalgte og ledere til felles seminar, ønsker vi å legge forholdene til rette for at partene gjennom god kommunikasjon, gjensidig rolleforståelse og erfaringsutveksling får gjennomført omstillingsprosesser med best mulig resultat for både virksomheten og den enkelte ansatte.

Målsettingen med seminaret er å gi ledere og tillitsvalgte god forståelse for de forskjellige problemstillingene som må håndteres i en omstillingsprosess

Seminaret er rettet mot tillitsvalgte og ledere i alle sektorer.

Dersom du ønsker å delta sammen med din nærmeste leder, ber vi om at du opplyser om det i kommentarfeltet slik at begge får plass. Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset.

Mandag 9. mai

09.30  Ankomst - kaffe/te og lett servering

10.00 - 10.30  Velkommen og presentasjon av deltakerne

10.30 - 11.30  Hva kjennetegner en vellykket omstilling?
Teori: Forskning, trender og konsekvenser,
kort refleksjonsoppgave

11.30 - 11.45  Pause

11.45 - 13.00  Din rolle som leder og tillitsvalgt i omstillingsprosesser
Trinnene
Oppgave

13.00–14.00  Lunsj

14.00 - 15.15  Reaksjoner på endringer og omstillinger – hva bør du vite?

15.15–15.30  Pause

15.30–17.30  Kommunikasjon rundt omstilling
Praktisk oppgave

17.30  Oppsummering av dagen

19.30  Felles middag og sosialt samvær


Tirsdag 10. mai

09.00–09.15  Kort tilbakeblikk på første dag og agenda for dagen

09.15–10.10  God informasjon i omstillingsprosesser
Hvorfor står jeg her?
Hva oppfattes av det jeg sier?
Kommunikasjonsprosessen
Betydningen av kroppsspråk

10.10-10.30  Pause og utsjekk

10.30–11.15  Hvordan sikre gode en til en samtaler og gi tilbakemelding?

11.15–12.00  Diskusjonsoppgave i grupper

12.00 - 12.30  Hvordan følge opp og sikre god implementering?

12.30–13.00  Oppsummering, evaluering og avslutning

13.00  Lunsj og avreise

Med forbehold om endringer

Speaker Image

Cecilie Klæboe

Cecilie Klæboe er partner og konsulent i Advisi. Cecilie har lang erfaring som rådgiver innen leder- og organisasjonsutvikling, samt rekruttering og utvelgelse. Hun jobber primært med ledergrupper og lederutviklingsprogram. Hun har også erfaring som HR sjef i privat sektor.