Ikke skrot gratisprinsippet

Norsk studentorganisasjon og Forskerforbundet kjempet mot skolepengene, og vil fortsette å gjøre det, skriver Oline Sæther og Guro Lind i Adresseavisen.

Article Image

Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon og Guro Elisabeth Lind, leder av Forskerforbundet

Nylig vedtok Stortinget å innføre skolepenger for internasjonale studenter fra land utenfor EØS og Sveits. Med det er gratisprinsippet i høyere utdanning dødt og begravet. I praksis stenger vi ute nesten en hel verden fra norsk høyere utdanning. Bare Venstre, Rødt, Kristelig Folkeparti og MDG stemte til slutt imot.

Norsk studentorganisasjon og Forskerforbundet kjempet mot skolepengene, og vil fortsette å gjøre det. Målet vårt er at et nytt storting skal vekke gratisprinsippet til live igjen. Men det er også verdt å si noen ord om prosessen som førte fram til Stortingets vedtak.

For bak vedtaket om skolepenger, ligger en totalt uakseptabel politisk prosess. For det første ble forslaget fremmet av to partier som begge har i sitt partiprogram at de eksplisitt ikke skal innføre skolepenger. Velgerne til Arbeiderpartiet og Senterpartiet er altså ført bak lyset.For det andre er forslaget om skolepenger et brudd på regjeringens egen politiske plattform. I Hurdals-plattformen står det svart på hvitt at «høyere utdanning i Norge skal være gratis, òg for internasjonale studenter».

For det tredje innføres skolepengene etter at en samstemt sektor har gitt klar beskjed om at forslaget vil svekke norsk høyere utdanning, er dårlig utredet og vil få uante økonomiske konsekvenser. 21 rektorer innenfor høyere utdanning gikk samlet ut og ba regjeringen om å utsette vedtaket. Ansattorganisasjonene er mot. Studentene er mot. Nesten alle er mot. Men forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe står på sitt.

Borten Moe representerer Senterpartiet, et parti som tror på folkestyre og desentralisert makt. Vettet er jevnt fordelt, pleier Senterpartiet å si. Vi må lytte til dem som har skoen på. I skolepengesaken har regjeringen lukket ørene og overkjørt en hel sektor.

Sånn kan vi ikke ha det. Vi forventer at viktige avgjørelser for kunnskapssektoren er kunnskapsbaserte, og at regjeringen tar sektoren med på råd. Dessverre er ikke denne saken enestående. Borten Moe involverer for lite, og overstyrer for mye. Vi forventer mer av en regjering som gikk til valg på å innføre en «tillitsreform» og lytte mer til folk.

Av Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon og Guro Elisabeth Lind, leder av Forskerforbundet

Debattinnlegg i Adresseavisen 10. juli 2023