Pandemi-stipendiatene fortjener bedre støtte

Stipendiatene er norsk forsknings framtid. Regjeringen må sikre dem rett til forlengelse og bedre oppfølging.

Article Image

Forskerforbundets leder, Guro Lind, etterlyser mer hjelp fra regjeringen for å få stipendiatene og postdoktorene gjennom prosjektene sine.

Det er hardt arbeid å være stipendiat, men pandemi-stipendiatene har sannelig hatt en tøff reise. Snart to år med hjemmekontor, stengte laboratorier, innreisereiserestriksjoner, avlyste konferanser, forskningsprosjekter på vent og haltende faglige nettverk.

Khronos nylige reportasje om «en doktorgrad i pandemi» viste godt hvor alvorlig situasjonen er for mange av stipendiatene. Situasjonen er ikke mye bedre for postdoktorene som er midlertidig ansatt for å fullføre et kvalifiseringsarbeid til vitenskapelig toppstilling.

Alle disse unge forskerne er norsk forsknings framtid. Vi er helt avhengig av deres kompetanse i årene foran oss. Hvorfor støtter vi dem ikke bedre? Både tilbakemeldinger fra en rekke kurs og en stor koronaundersøkelse vi gjennomførte høsten 2020, bekrefter bildet som kommer fram i Khronos reportasje:

  • Mange har ikke fått nødvendig støtte eller forlengelse
  • Informasjonen – særlig til de ikke-norske – har vært for dårlig
  • Smittevernstiltakene - med reiseforbud, nedstenging av institusjoner og hjemmekontor som konsekvens - har tæret ekstra på de unge i en etableringsfase, både faglig og familiært
  • Mange er dypt bekymret for sin videre karriere

Hva nå? Pandemien går mot slutten, men pandemiens virkninger er ikke over. Mange er forsinket som følge av pandemien, også inn i 2022. Et hovedproblem er at den nasjonale forskriften om rett til forlengelse, er uklar. Mange har nølt med å søke forlengelse som følge av dette.

Et annet hovedproblem er at regjeringene (både den blå og den røde) ikke har bevilget pengene det koster å sikre stipendiater og postdoktorer forlengelse. Universitets- og høgskolerådet regnet ut at prislappen for dette lå på om lag en milliard kroner. Men i stedet for friske midler, fikk akademia både nye ostehøvelkutt og kutt i grunnbevilgningene i siste statsbudsjett.

Det har ikke gjort oppgaven enklere for institusjonene. Nå må regjeringen hjelpe pandemi-stipendiatene og -postdoktorene over den siste kneika. Både den enkelte forsker og vi som samfunn har investert betydelig i disse doktorgradene og kvalifiseringsprosjektene. Vi svikter både de unge forskerne og norsk forskning hvis vi ikke får bedre støtteordninger på plass.

Vi utfordrer Ola Borten Moe til å gjennomføre to tiltak denne våren:

  1. En ny ansettelsesforskrift for stipendiater og postdoktorer, hvor retten til forlengelse for forhold som en pandemi blir tydeliggjort.
  2. Sett av midler i revidert nasjonalbudsjett til forlengelse, men også til bedre administrativ og faglig oppfølging.

Av Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet

Debattinnlegg i Khrono 30. januar 2022