Når utdanning ikke lønner seg

En ny SSB-rapport viser at utdanningsgruppene har hatt lavest lønnsvekst i staten. Å rette opp i dette må være utgangspunkt for årets lønnsoppgjør.

Article Image

Av Guro Elisabeth Lind, leder Forskerforbundet og leder Unio stat,
Sigve Bolstad, leder Politiets Fellesforbund og nestleder Unio stat

Bør det lønne seg å ta utdanning? Svaret på det må være ja. Vi trenger arbeidstakere med høy kompetanse for å løse noen av våre viktigste samfunnsoppgaver. Pandemien vi endelig er på vei ut av, er et godt eksempel: Hvor hadde vi vært i dag uten epidemiologer, vaksineforskere, sykepleier- og lærerutdannere, eller politifolk som kontroller grensene? Vi er helt avhengig av kompetansen utdanningsgruppene har opparbeidet seg gjennom mange år i spesialiserte utdanninger.

En ny rapport viser imidlertid at store grupper med høy utdanning taper lønnsmessig. SSB-rapporten «Lønnsutviklingen i det statlige tariffområdet» tar for seg lønnsutviklingen i staten 2016-2020, og hovedbildet er tydelig: De siste årene har ansatte med grunnskole og videregående skole som høyeste utdanning hatt sterkest lønnsvekst. Ansatte med mastergrad/hovedfag eller forskerutdanning har hatt lavest lønnsvekst. Og forskjellene i lønnsvekst er betydelige.

Også andre lønnsundersøkelser bekrefter utviklingen. Vi vet at statsansatte forskere har hatt vesentlig dårligere lønnsutvikling enn forskere i det private. I politiet er det store utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde kompetent personell innenfor etterforskning. Minstelønna for politietterforskere er på 391.800 kroner.

Unio har lenge påpekt at lønnsutviklingen har gått i våre medlemmers disfavør. Lite har blitt gjort. Når partene i arbeidslivet nå har fått denne SSB-rapporten på bordet, forventer vi handling. Alle yrkesgrupper i staten må ha en rimelig lønnsutvikling over tid. Hvis ikke vil det ramme rekrutteringen til viktige yrker, som forsker og politi.

De neste lønnsoppgjørene i staten må bidra til å utjevne den skjeve lønnsutviklingen. Og vårens lønnsoppgjør må være første steg. Utdanning må lønne seg – også i staten.

Av Guro Elisabeth Lind, leder Forskerforbundet og leder Unio stat og Sigve Bolstad, leder Politiets Fellesforbund og nestleder Unio stat

Debattinnlegg i Dagsavisen 17. februar 2022