Lytt til de ansatte i regjeringskvartalet

Denne høsten avgjøres det hvordan arbeidsmiljøet i det nye regjeringskvartalet skal utformes. I tråd med regjeringens tillitsreform, må de ansatte sikres reell medbestemmelse i denne prosessen.

Guro Elisabeth Lind, leder Unio Stat
Egil André Aas, leder LO Stat
Kari Tønnessen Nordli, leder Akademikerne Stat
Pål N. Arnesen, leder YS Stat

Et av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig sektor. De ansatte skal lyttes til, sitte ved bordet når viktige beslutninger ved deres arbeidsplass tas, og få bruke sitt faglige skjønn i arbeidshverdagen. En tillitsreform handler om at færre beslutninger skal tres ned over hodet på de ansatte, og at arbeidsgivere og arbeidstakere sammen skal finne gode og bærekraftige løsninger på vanskelige utfordringer. Å utforme arbeidsplassene i det nye regjeringskvartalet er ingen lett oppgave. Hvilken løsning man velger vil bety mye for kvaliteten på arbeidet som gjøres der, og for trivselen til de ansatte. Samtidig er det et mål at løsningen er bærekraftig, effektiv og ikke for dyr. Å lykkes med et slikt arbeid, krever gode og inkluderende prosesser.

Vi opplever dessverre at de ansatte og deres organisasjoner i liten grad inkluderes og lyttes til i planleggingen av et nytt regjeringskvartal. De ansatte i departementene ga tidligere i høst tydelig uttrykk for misnøye med løsningene som presses gjennom, og med manglende medbestemmelse for de ansatte: «Kommunal- og distriktsdepartementets forslag er negativt for departementenes ansatte av minst to grunner.

For det første innebærer de at en allerede dårlig arbeidsplassutforming blir enda dårligere. For det andre blir departementsansattes rett til medbestemmelse tilsidesatt», skriver de. Statens mål er såkalte «aktivitetsbaserte arbeidsplasser» der ingen har faste plasser, kun et fåtall får egne kontor og der det ikke er plass til alle ansatte samtidig. En slik løsning kunne vært effektiv, dersom arbeidsoppgavene passet til løsningen.

Forskning viser imidlertid at såkalt «konsentrasjonskrevende arbeid», som er en god beskrivelse på arbeidet som skjer i regjeringskvartalet, dårlig lar seg kombinere med åpne og støyende kontorløsninger. Faren er derfor at en billig kontorløsning fort kan bli både dårlig samfunnsøkonomi og lite bærekraftig over tid.

Det er et paradoks for oss som hovedsammenslutninger i arbeidslivet at Kommunal- og distriksdepartementet, som forvalter hovedavtalen i staten, gjennomfører en så viktig prosess uten at de ansatte lyttes til. Sammen arbeider vi i disse dager med å realisere regjeringens ønske om en tillitsreform i offentlig sektor. Den må også gjelde i regjeringskvartalet.

Guro Elisabeth Lind, leder Unio Stat
Egil André Aas, leder LO Stat
Kari Tønnessen Nordli, leder Akademikerne Stat
Pål N. Arnesen, leder YS Stat

Debattinnlegg i Dagsavisen 28. oktober 2022