Har du en plan, Ola Borten Moe?

Det er snart ett år siden Ola Borten Moes løfte om å få midlertidigheten ved universiteter og høyskoler på nivå med arbeidslivet for øvrig. Har han en plan?

Article Image

Om forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, skal lykkes med sitt løfte, trengs det handlekraft. Og en plan, skriver leder i Forskerforbunder Guro Lind

I disse dager tar Kunnskapsdepartementet (KD) imot høringsuttalelsene på sitt forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven. Et av formålene er å bekjempe bruk av midlertidige ansettelser i akademia, som ligger langt over gjennomsnittet i norsk arbeidsliv.

Trekker man fra åremålsansatte er det fortsatt omtrent seksten prosent av vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler uten fast ansettelse. Inkluderer man alle ansatte er tallene langt, langt høyere.

Derfor var det høyst etterlengtet at Borten Moe i fjor uttalte at han ikke så noen grunn til at andelen midlertidige skal være høyere ved universitets- og høyskoler enn i arbeidslivet ellers, der midlertidigheten er på cirka åtte prosent.

Under Forskerforbundets forskningspolitiske seminar sa Borten Moe at han ville gi tydelige styringssignaler i tildelingsbrevene. Og videre: «Hvis det ikke lykkes, blir det mye kjipere. Enten får de det til gjennom dialog og forventningsstyring, ellers må vi se på lov og forskrifter.»

Nå er det nettopp universitets- og høyskoleloven med forskrifter som skal revideres. Midlertidige ansettelser bekjempes selvsagt ikke med lover og forskrifter alene, men de er utvilsomt viktige. Og særlig viktig er det at regjeringen bruker anledningen til å stramme inn adgangen til åremålsansettelser, som er grunnen til at så mange ansatte ved kunstutdanningene er midlertidig ansatt. Men først og fremst forventer jeg at Ola Borten Moe snart vil legge fram en helhetlig plan for å sikre forskere og kunnskapsarbeidere fast jobb.

Hvis ikke vil han aldri lykkes med løftet sitt. Hva må en slik plan inneholde? Et krafttak mot midlertidighet må bygge på tiltak i både lov og forskrift, i forskningsfinansieringen og i virksomhetenes praksis. Ikke minst når det gjelder midlertidigheten knyttet til eksternt finansiert forskning. Her må regjeringen jobbe videre med de mange unntaksbestemmelses for fast ansettelse i statsansatteloven og stramme inn adgangen til å ansette som postdoktor. For å nevne noe.

Hvis regjeringen trenger flere innspill, har vi lansert en tiltaksliste på 20 punkter for å sikre flere fast jobb. Snart kommer midlertidighetstallene for 2022. Nedgang i FRIPRO-midler har gjort unge forskere arbeidsledige og skjøvet dem ut av både forskningen og midlertidighetsstatistikken. Det har skjedd lite som skulle tilsi en endring fra fjorårets situasjon. Skal Borten Moe lykkes med sitt løfte, trengs det handlekraft. Og en plan.

Av Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Debattinnlegg i Khrono 24. september 2022