Krisetid krever investering

Vi er bekymret for studiekvaliteten i dagens situasjon. Frykten bunner i kutt i ressurser i en tid hvor vi trenger økte ressurser.

Av Andreas Trohjell (leder NSO), Guro Elisabeth Lind (leder Forskerforbundet) og Dag Rune Olsen (styreleder UHR)

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å fortsette med sitt årlige “effektiviseringskutt” for universiteter og høyskoler. Norsk studentorganisasjon, Forskerforbundet og Universitets- og høgskolerådet frykter nå at konsekvensen av dette foreslåtte kuttet vil gi dårligere oppfølging av studentene og kutt i studiekvaliteten.

Norsk studentorganisasjon, Universitets- og høgskolerådet og Forskerforbundet representerer henholdsvis studenter, institusjoner og ansatte innenfor høyere utdanning. Vi er bekymret for studiekvaliteten i dagens situasjon. Frykten bunner i kutt i ressurser i en tid hvor vi trenger økte ressurser. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen et flatt kutt til universitetene og høgskolene for syvende år på rad.

De samlede «effektiviseringskuttene» er allerede oppe i 1,3 milliarder kroner for universitets- og høyskolesektoren alene. Med neste års budsjett legger regjeringen opp til et ytterligere kutt på 192,9 millioner. Dette flate kuttet går nå ut over institusjonenes kjerneaktiviteter: forskning og utdanning. Årets studentopptak er rekordstort, den pågående digitaliseringen av undervisningen er svært ressurskrevende, og mange studenter har en svært krevende studiehverdag som krever økt oppfølging.

Samtidig har koronapandemien ført til både inntektstap og ekstraordinære utgifter for utdanningsinstitusjonene som tilbyr høyere utdanning. Digitalisering av undervisningen i forlengelse av stipendiatperioder gir store utgifter. Videre har inntektene fra bidrags- og oppdragsaktiviteten falt. Nye krevende «effektiviseringskutt» vil forverre situasjonen for institusjonene ytterligere, både for de ansatte og studentene.

Følgene av kuttene kan være mindre tid til kontakt mellom studenter og undervisere, mindre teknisk-administrativ støtte, mindre kapasitet til å drive med studentaktiv læring, laboratoriearbeid og annen praksis, og større frafall i utdanningsløpet. I ytterste konsekvens vil dette føre til at studentene ikke fullfører studiet. Det er svært negativt både for den enkelte student og for samfunnet.

Et ekspertutvalg leverte 27. mai 2020 en delrapport om de økonomiske konsekvensene av korona, viste at tre måneder med stengte universiteter og høyskoler samlet sett ville koste 2,7 milliarder kroner. NTNU har tidligere anslått at koronatiltakene kommer til å koste universitetet mellom 144 og 324 millioner kroner i år. UiB har estimert kostnadene til minst 100 millioner i 2020. Årets kutt går direkte ut over kvaliteten i høyere utdanning.

Vi oppfordrer Stortinget til å avvise regjeringens forslag om et effektiviseringskutt på 0,5 pst. Vi ber om en kutt-pause av hensyn til nettopp kvaliteten i høyere utdanning. Vi har et felles ønske om god kvalitet i utdanningen og trygge rammer for de ansatte. Dette ønsket håper vi Stortinget deler.

Av Andreas Trohjell (leder NSO), Guro Elisabeth Lind (leder Forskerforbundet) og Dag Rune Olsen (styreleder UHR)

Debattinnlegg i Khrono 28. oktober 2020.