Ingen forskning, ingen omstilling

Koronaepidemien og den vanskelige situasjonen for norsk økonomi gjør at forskningsinstituttene, næringslivets innovasjonsmotor, sliter.

Av Øystein E. Søreide (Abelia), Dag Rune Olsen (Universitets- og høgskolerådet), Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet) og Lars Holden (Forskningsinstituttenes Fellesarena)

Koronatiltakene rammer produktiviteten, krisen i næringslivet gjør at mange eksisterende samarbeidsprosjekter ikke kan gjennomføres, i tillegg til at instituttene har få nye oppdrag.

En rekke forskningsinstitutter har sett seg nødt til å sende ut permitteringsvarsler. Dette viser hvor sårbar den anvendte og brukerorienterte delen av forskningssektoren er i dagens situasjon.

Denne situasjonen er alvorlig for næringslivet. Norge står midt i en krevende omstillingsprosess, og instituttsektoren har en nøkkelrolle i å utvikle fremtidens arbeidsplasser gjennom forskning og innovasjon. Forskningsinstituttenes 6500 årsverk arbeider med kunnskapsutvikling for omstilling, innovasjon og en bærekraftig utvikling.

Det er avgjørende at forskningsinstituttene i Norge kommer seg gjennom denne krisen med kompetansen i behold. Norge er avhengig av at forskningsaktiviteten ved instituttene opprettholdes. Arbeidet med morgendagens forskning, utvikling og innovasjon kan ikke stoppe opp. Vi ber om at regjeringen kommer med tiltak som kan sikre dette.

Forskningsrådet har foreslått en ekstraordinær grunnbevilgning til instituttsektoren på 700 millioner kroner. En slik tilleggsbevilgning må være en del av krisepakken som Stortinget skal vedta før sommeren. 

Av Øystein E. Søreide, Abelia, Dag Rune Olsen, Universitets- og høgskolerådet, Guro Elisabeth Lind, Forskerforbundet og Lars Holden, Forskningsinstituttenes Fellesarena.

Debattinnlegg i Dagens Næringsliv 22. mai 2020