Sammen står kunnskapsarbeidere sterkere

Det er strategisk klokt at ulike typer forskere og kunnskapsarbeidere kjemper sammen i en felles fagforening.

Av Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet

Arnved Nedkvitne uttrykker i Klassekampen 26. juli bekymring over at «administrativt ansatte nå er i ferd med å ta kontroll også over de vitenskapelig ansattes viktigste fagforening», og over at en høy andel av  Forskerforbundets medlemmer ikke arbeider ved universiteter og høyskoler. Og tenk – Forskerforbundets leder er professor, men med hovedstilling ved et sykehus, og ikke et universitet! Nedkvitnes debattinnlegg bygger på et utdatert kunnskapssyn og et lite strategisk syn på fagforeningsarbeid.

Forskerforbundet er for alle forskere og kunnskapsarbeidere innenfor forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Hovedvekten av våre medlemmer arbeider i universitets- og høyskolesektoren, men mange jobber også ved sykehus, på forskningsinstitutter, i statlig og kommunal forvaltning, ved museer og biblioteker og i det private næringslivet. Det er helt naturlig, når vi vet at 80 prosent av dem som tar en forskerutdanning ender med å arbeide utenfor UH-sektoren.

Det er mye mer som forener en forsker på et forskningsinstitutt og en forsker ved et universitet, enn det er som skiller dem. Når vi arbeider for bedre vilkår for forskning og forskere i det norske samfunnet, er det en styrke å ha med seg hele bredden av forskersamfunnet som medlemmer. Dette gjelder også i høyeste grad administrativt ansatte, som er en helt nødvendig del av det økosystemet av ulike roller og arbeidsoppgaver som forskning og undervisning er.

Vi kunnskapsarbeidere må spille en hovedrolle i den krevende omstillingen til et bærekraftig samfunn, og i kampen mot falske nyheter og nye demagoger. Det gjelder både de som forsker og underviser ved universitetet, og de som bidrar med forskningsbasert kunnskap andre steder. Målet vårt må være at fri og uavhengig forskning gjennomsyrer hele samfunnet, slik at flest mulig beslutninger er åpne og kunnskapsbaserte. Kampen for akademisk frihet og fri kunnskapsutveksling må gjelde hele samfunnet. I og utenfor akademia.

At Forskerforbundet representerer 23 000 medlemmer med stor bredde gjør oss mer interessante og gir oss en plass ved bordet i mange sammenhenger.

Det er strategisk klokt at ulike typer forskere og kunnskapsarbeidere kjemper sammen i en felles fagforening. Det gir oss mer tyngde i kampen for bedre arbeidsvilkår og rettigheter for norske forskere, og bedre vilkår for norsk forskning.

Av Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet

Innlegg i Klassekampen 10. august 2019