La oss bidra, Nybø!

Åpen publisering: Tekna og Forskerforbundet oppfordrer Iselin Nybø til å sørge for større åpenhet og bedre forankring i det videre arbeidet med implementeringen av Plan S.

Av Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet og Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna

28. februar møter arbeidstakerorganisasjonene statsråd Iselin Nybø til et dialogmøte om Plan S.

Den 19. februar avgjorde Stortinget at det ikke blir noen konsekvensutredning av Plan S. Regjeringspartiene stemte ned opposisjonens forslag om å utrede hvilke konsekvenser en tilslutning til Plan S vil ha for norsk forskning.

Det betyr at åpen publisering innføres for nye utlysninger fra Forskningsrådet fra og med 2020, og dermed i praksis for artikler som sendes inn i 2022.

Det er bred enighet om at det må skje en overgang til åpen publisering, spørsmålene er knyttet til hvordan denne overgangen bør skje. Uansett hva man mener om Plan S, vil den innebære omfattende og komplekse endringer for norske forskere og forskningsinstitusjoner.

Det er en rekke uklarheter knyttet til disse endringene, som det haster å arbeide videre med.

  • Hvordan kan vi sikre at alle fagmiljøer fortsatt har relevante kanaler å publisere forskningen sin i?
  • Hvordan kan vi sikre at alle forskere og forskningsmiljøer har råd til å publisere, når kostnaden for publisering flyttes fra tidsskrift til forfattere?
  • Hvordan kan vi sikre at de åpne publiseringskanalene har høy kvalitet?
  • Hvordan kan vi sikre at forskernes akademiske frihet – deriblant friheten til å publisere der man selv ønsker – ivaretas?

Vi som skriver dette leder to fagorganisasjoner med titusenvis av ansatte innenfor norsk forskning.

Ingen kjenner forskningshverdagen bedre enn våre medlemmer. Ingen er mer opptatt av at forskningssystemene skal fungere godt. Og ingen er bedre egnet til å gi råd når vi står foran en av de største og viktigste reformene i forskningsverdenen på lang tid.

Når det nå er klart at det ikke blir noen nasjonal konsekvensutredning av Plan S, blir det enda viktigere at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kobler forskerne selv tett på den videre prosessen mot åpen tilgang.

Prosessen har til nå skjedd på en måte som har skapt unødvendig stor usikkerhet i forskningsmiljøene. Slik usikkerhet er det siste forskerne trenger.

Vi oppfordrer Nybø til å sørge for større åpenhet og bedre forankring i det videre arbeidet.

Bekymringer i forskningsmiljøene må tas på alvor, og det må være rom for tilpasninger, overgangsordninger og kvalitetssikring på veien.

Det viktigste må være at overgangen til åpen publisering ikke går ut over den faglige virksomheten.

La oss bidra til å nå dette målet. Erfaringene til våre medlemmer er gull verdt når vi sammen skal lete etter gode svar på de vanskelige spørsmålene knyttet til Plan S, og realistiske overgangsordninger.

To viktige mål med åpen publisering er deling av kunnskap og mer samarbeid. De samme målene må ligge til grunn for den videre prosessen mot Plan S.

Av Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet og Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna

Debattinnlegg i Khrono 27. februar 2019