Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kontakt oss

  • Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo
  • Telefon: 21 02 34 00
  • Telefon: 23 11 35 78 (forsikringskontoret)
  • E-post:

Besøksadresse: Tullins gate 2 - klikk på adressen for å se kart.

Den nære hjelpen er ofte den beste

Henvendelser som gjelder lønns- og arbeidsvilkår skal rettes til din lokale tillitsvalgte.
Sjekk om vi har et lokallag ved din arbeidsplass:

Forskerforbundets forsikringskontor

Postboks 553, 1327 Lysaker
Telefon: 23 11 35 78
E-post:

Medlemsservice

Henvendelser til medlemsservice rettes til e-post .

Kurs

Henvendelser som gjelder våre kurs rettes til e-post

Regnskap

Henvendelser om lokallags- og foreningsregnskap rettes til e-post

Organisasjonsnummer og kontoopplysninger

Organisasjonsnummer: 971 422 505

Bankkonto kontingent: 8101.51.77837
Bankkonto annet: 8101.28.96883

Engelsk navn: Norwegian Association of Researchers (NAR)
Nordsamisk navn: Dutkiidsearvi

Ledelse og administrasjon

For direktenummer, se oversikt over ansatte i sekretariatet

Kontaktopplysninger, Forskerforbundets Hovedstyre

Forskerforbundet.no

Ansvarlig redaktør: Generalsekretær
Nettredaktør: Informasjonsleder

Personvern

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig: Generalsekretær
Personvernombud: Administrasjonssjef

Varsling

Forskerforbundet har etablert rutine for varsling av kritikkverdige forhold i organisasjonen.

Rutine for varsling

Sikker filopplasting

Send krypterte filer til Forskerforbundet via sikker filopplasting / bruksanvisning (pdf)

Send encrypted files to Forskerforbundet / instructions (pdf)