Unios likestillingspolitiske frokostseminar

Hvordan tilpasser kvinner seg dagens arbeidsliv?

  • Dato:

    08. mars 2024

  • Tidspunkt:

    08:30 - 10:00

  • Sted:

    Thon Conference, Universitetsgata