Representantskapsmøte 2024

Forskerforbundets øverste organ er Representantskapet som møtes hvert tredje år.

  • Dato:

    19. november - 20. november 2024

  • Sted:

    Hotel Bristol, Oslo