Nettverkskonferansen 2024

Verdier av mangfold – hvordan lykkes med inkludering i forskning og innovasjon?

  • Dato:

    06. juni 2024

  • Tidspunkt:

    10:00 - 16:30

  • Sted:

    Scandic Lerkendal hotell Trondheim

Nettverkskonferansene blir arrangert hvert år, og tar opp ulike temaer innenfor likestilling og mangfold i forskning.

I 2024 er det Norsk institutt for naturforskning (NINA), SINTEF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som arrangerer konferansen.

Spesialrådgiver Kari Folkenborg i Forskerforbundet er en av innlederne i en debatt om likestilling og mangfold i instituttsektoren.