HERSC-møte

ETUCE Higher Education & Research Standing Committee.

  • Dato:

    27. februar - 28. februar 2024

  • Sted:

    Brussel

Forskerforbundet er medlem av HERSC-komiteen, som har to faste møter hvert år.

European Trade Union Committee for Education (ETUCE) er Education Internationals (EI) regionale struktur i Europa. ETUCE representerer 11 millioner medlemmer i 127 lærerorganisasjoner i 51 land.

Fra Norge er Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund medlemmer i ETUCE.