Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets bibliotekforening - fagpolitisk forening for ansatte i bibliotekene


FBF:

  • er en fagpolitisk forening for bibliotekfaglig personale organisert i Forskerforbundet
  • arbeider for å fremme utviklingen av gode bibliotek- og informasjonstjenester innen høyere utdanning og forskning
  • er høringsinstans vedrørende bibliotekfaglige spørsmål
  • arbeider for å samordne synspunkter vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for bibliotekfaglig ansatte i Forskerforbundet
  • arbeider for gode vilkår for bibliotek- og informasjonsutdanningene
  • arbeider for høy faglig standard i utøvelsen av bibliotekfaglige oppgaver

 

Våre medlemmer har følgende fordeler av sitt medlemskap:
FBF er kompetansebase for medlemmer i spørsmål som dreier seg om lønns- og arbeidsforhold, samt i fagpolitiske spørsmål som har direkte konsekvenser for disse. FBF holder seg spesielt godt orientert om utvikling knyttet til bibliotekfaglig utdanning

  • Vi informerer jevnlig våre medlemmer via vår nyhetsliste
  • Vi arrangerer og koordinerer kurs og seminarer for medlemmene

Historie
FBF har lange tradisjoner! Fra 1920 da vi het Norske Statsbibliotekarers Forening, via Norske Forskningsbibliotekarers Forening, Statsbibliotekargruppen og til dagens Forskerforbundets Bibliotekforening. Les mer i historikken 1920-1990, og også Frank Anthuns hilsen til oss på 75-årsdagen i 1995.

Kontingent:
Tilleggskontingent til FBF er kr 250,- per år og betales via giro tilsendt fra Forskerforbundet. For pensjonister er kontingenten kr 100,- per år.

Ikke medlem? Kontakt leder på epost under, eller medlemsservice: eller ring oss på 21 02 34 00

Kontakt FBF: 

FBF v/John-Wilhelm Flattun
Universitetsbiblioteket i Bergen, UiB

Tlf.: +47 55 58 86 05
E-post: 

Postadresse:

Universitetet i Bergen
Postboks 7808
5020 Bergen

 

Følg FBF på Facebook