Dette kan Forskerforbundet gjøre for deg

Leder Guro Elisabeth Lind gir deg fem gode grunner til å melde deg inn i Forskerforbundet.

Article Image

Guro Elisabeth Lind er professor og kreftforsker på Radiumhospitalet. Hun har ledet Forskerforbundet siden 2019.

1. Sikkerhetsnett

Vi er et sikkerhetsnett du kan stole på den dagen du trenger det. Vi har dyktige tillitsvalgte i 300 lokallag landet over, som bistår medlemmene våre med store og små utfordringer og svarer på spørsmål du måtte ha. Vi har også et topplag av spesialiserte jurister som bistår om medlemmene får problemer i arbeidsforholdet sitt. *

2. Lønn

Vi forhandler lønn for alle medlemmene våre og jobber for at alle skal få en god lønnsutvikling. Vi jobber for at de som har gjort en innsats, fått økt ansvar eller kompetanse også får uttelling for dette i form av økt lønn. Vi kjemper for at stipendiater og andre grupper ikke skal bli hengende etter lønnsmessig.

3. Felles styrke

Det å være fagorganisert er en god forsikring for den enkelte, men også et verdifullt bidrag til samfunnet. En og en kan vi i arbeidslivet føle oss alene, men sammen med mange andre er vi sterke. Den norske modellen, med et sterkt trepartssamarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten, sørger for et trygt og regulert arbeidsliv. Denne modellen er avhengig av at mange organiserer seg.

4. Forsikringer og medlemsfordeler

Som fagorganisert får du tilgang til gode forsikringsordninger og andre medlemsfordeler. Du får også skattefradrag for store deler av kontingenten.

5. Fellesskap

Som fagorganisert er du del av et faglig og sosialt nettverk på arbeidsplassen din. Og de fleste lokallag arrangerer seminarer, kurs og sosiale samlinger for medlemmene sine. Har du en stilling som krever høyere utdanning, så er Forskerforbundet organisasjonen for deg.


* Merk at om du er nytt medlem er det en karenstid på tre måneder før du kan få juridisk hjelp av Forskerforbundet. Bestemmelsen om karenstid gjelder ikke ved spørsmål om midlertidig ansettelse.