– Mange unge er usikre på rettighetene sine

Karoline Randsborg vet godt hvordan man som ny i arbeidslivet godtar mye. Da er det godt å ha en fagforening i ryggen.

Article Image

Karoline Randsborg jobber som klinisk ernæringsfysiolog ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Grunnen til å være fagorganisert? Karoline Randsborg oppsummerer det ganske greit:

– Jeg har jo lært å stå på krava. Og for å vite hvilke krav du faktisk kan stille, er det lurt å ha en fagforening.

Hun tar oss imot i toppetasjen på Lovisenberg Diakonale Sykehus, der lukten av fredagsvafler brer seg utover gangene. Her har Randsborg jobbet som klinisk ernæringsfysiolog i psykiatrien de siste tre årene, med behandling av spiseforstyrrelser.

Det er en viktig, givende og spennende jobb som hun elsker. Det til tross for arbeidsdager hun beskriver som krevende og intense. For samtidig som det kuttes i helsebudsjetter, meldes det om en kraftig økning i spiseforstyrrelser.

På sykehuset er det rift om ressursene. Og det er ikke nødvendigvis gitt at man alltid har de forutsetningene man trenger for å gjøre den jobben man er utdannet til på best mulig måte.

Det går som oftest først utover nyutdannede, forklarer Randsborg:

– For når man er ny i arbeidslivet godtar man jo det aller meste. 

Å melde seg inn i en fagforening er virkelig noe jeg anbefaler alle – særlig de som er ferske i arbeidslivet

Karoline Randsborg

– Noe jeg anbefaler alle 

Helsevesenet kan være heftig, særlig som ny i arbeidslivet. Det er ikke uvanlig med midlertidige stillinger og små stillingsprosenter. Hvilke rettigheter har man, egentlig? Hvilken lønn bør man en forvente? Hvor mange timer i løpet av en uke er det lov til å jobbe?

Dette er spørsmål det kan være vanskelig å orientere i som ung og fersk arbeidstaker. 

– Det er jo vanskelig å få seg jobb, så mange tar det de får og argumenterer ikke på noen verdens ting. Det er jo ikke så lurt, sier Randsborg.

Selv begynte hun allerede under studiene å sette seg inn i fordelene med å være fagorganisert. Og da hun fikk jobb meldte hun seg inn i Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF), en fagpolitisk forening under Forskerforbundet.

Som medlem av Forskerforbundet fikk hun umiddelbart tilgang til hjelp i lønnsforhandling, betingelser ved ansettelse og håndtering av arbeidsvilkår. I tillegg til en rekke andre fordeler som medlemsforsikringer, gunstige boliglån og ulike rabatter: Nyttige verktøy for unge arbeidstakere.

– Å melde seg inn i en fagforening er virkelig noe jeg anbefaler alle – særlig de som er ferske i arbeidslivet.

Veileder stipendiater om arbeidsforhold

I dag er Randsborg hovedtillitsvalgt i sin avdeling. I kraft av vervet i fagforeningen møter hun på mange unge som er usikre på sine rettigheter.

– Det er mange som kommer rett fra studier og ikke engang vet hva de trenger hjelp til.

Blant hennes viktigste saker har vært å forbedre dårlige lønnsvilkår hos stipendiater. Hun forteller at de tidligere falt mellom flere stoler. Hvem kjemper deres kamp? Universitetet, stipendiaters fagforening – eller interne fagpolitiske organisasjoner?

Som representant for KEFF har Randsborg jobbet med å gi informasjon om hvilke avtaler som gjelder mellom sykehuset og Forskerforbundet sine medlemmer.

– Nå har vi sett en betraktelig lønnsøkning i vår avtale med stipendiater som er medlemmer, sier hun.

Karoline_Randsborg_MG_2293.jpg

Det lønner seg å kjempe 

For Randsborg har det dessuten vært spennende å se hvor mye man som tillitsvalgt kan være med i å påvirke politiske beslutninger. En gang i måneden møtes de for å tale medlemmenes sak i informasjonsmøter med ledelsen må sykehuset.

– Beslutningstakere på sykehuset må alltid informere oss i fagforeningen om vedtak og be om våre innspill. Da er det viktig å kjempe for våre rettigheter og våre stillinger, sier hun.

Det har lønnet seg. Lovisenberg er et av de miljøene med flest kliniske ernæringsfysiologer, i tillegg til et sterkt faglig miljø innen gastro, nyre, kreft, underernæring og psykiatri.

– Nå ser det ut til at vi får enda flere stillinger. Det er fordi vi som fagforening har stått sterkt sammen og kjempet i forhandlinger, forklarer Randsborg.

Når det er turbulente tider i helsevesenet er det ekstra viktig å ha en fagforening som representerer arbeidstakeres interesser i ryggen. Gjennom lokallaget drar de ofte på seminarer og lærer om alt fra pensjon, juss, politikk til stressmestring.

– Det er jo et høyt kjør og mye fokus på hvordan vi kan jobbe raskere og bedre. Da er det viktig å bare være sammen iblant, lære noen strategier og roe ned litt, sier hun og legger til:

– En fagforening gir jo fellesskapsfølelsen. Det legger til rette for en annen måte å møte kollegaer på. I stedet for alltid å snakke fag, så kan man bli kjent på andre måter og skape et rom hvor man kan lufte problemer og finne ut av hva slags arbeidsliv man vil ha.