– Det nytter ikke å stå alene

Rudolph Brynn er en «fighter» som ikke er redd for å stå i stormen alene. Likevel har medlemskapet i Forskerforbundet vært viktig.

Article Image

Rudolph Brynn er statsviter og jobber som ekspert universell utforming i Norsk helsenett.

Siden 80-tallet har Rudolph Brynn vært med i flere ulike fagforeninger. I 2006 meldte han seg inn i Forskerforbundet, og der har han vært siden. Ifølge Brynn er det særlig to ting som er viktige når du vurderer å melde deg inn i fagforening:

– For det første nytter det ikke å stå alene. For det andre bør du finne en forening som forstår din bakgrunn og kan sympatisere med den.

Selv er han statsviter og jobber som ekspert universell utforming i Norsk helsenett. Han synes derfor Forskerforbundets navn er litt misvisende.

– De bør egentlig endre navn. Forskerforbundet er jo ikke kun for forskere, sier han, og minner om at alle med høyere utdanning som jobber innen forskning, undervisning, formidling og administrasjon kan bli medlemmer av Forskerforbundet. 

En gang opplevde jeg at øverste leder ikke ville godkjenne tiden jeg brukte på fagforeningsarbeid som arbeidstimer. Da var Forskerforbundet der med en gang! Jeg kontaktet dem på kveldstid og de svarte innen fem minutter.

Rudolph Brynn

En effektiv forening

Brynn har vært ansatt på flere arbeidsplasser og hatt forskjellige stillinger. Gjennom fagforeningen treffer han mange med lik bakgrunn som han selv. Det er det god nytte av, forteller han, spesielt siden medlemmene jobber i ulike organisasjoner.

Iløpet av arbeidslivet har det vært flere situasjoner der Brynn har vært glad for å være organisert.

– Jeg er en «fighter» og er vant til å være upopulær. Men uten en fagforening i ryggen kan du komme i skyggen av andre og tape på alt fra lønnsforhandlinger til spørsmål om arbeidstimer.

Brynn har opplevd at Forskerforbundet svarer raskt når han har behov for støtte, og sier at Forskerforbundet er den mest effektive fagforeningen han har vært med i.

– En gang opplevde jeg at øverste leder ikke ville godkjenne tiden jeg brukte på fagforeningsarbeid som arbeidstimer. Da var Forskerforbundet der med en gang! Jeg kontaktet dem på kveldstid og de svarte innen fem minutter.

RudolphBrynn_OMK044.jpg

Oppfordrer unge

Han er født i 1963, grenseåret mellom den gamle og nye pensjonsordningen. Kanskje har dette gjort Brynn ekstra påpasselig med pensjon i det siste?

– Jeg var på pensjonskurset til Forskerforbundet, og det var veldig innholdsrikt. Min oppfordring er at alle, særlig unge mennesker, bør sette seg bedre inn i pensjonsordningene sine, sier han.

Som medlem av Forskerforbundet får du tilbud om kurs og veiledning for å finne den pensjonsavtalen som er best for deg. I samarbeid med Nordea Liv tilbyr Forskerforbundet gunstige pensjonsbetingelser for alle som har eller har hatt innskuddspensjon i privat sektor.