– Det gir en veldig god trygghet å ha noen å gå til

Anette Kocbach Bølling har vært medlem i Forskerforbundet i 22 år. Den relasjonen har ført til at hun har fått både bedre lønn, trygghet og selvtillit – for å nevne noe.

Article Image

Anette Kocbach Bølling er utdannet fysiker og arbeider ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Å være arbeidstaker kan i perioder være krevende, utfordrende og vanskelig. Kanskje er du til tider både usikker, frustrert og redd – og har mange spørsmål. Hvilke rettigheter har du, egentlig? Hva slags lønn fortjener du? Hvordan skal du komme deg ut av konflikten med sjefen din?

Det er i slike tilfeller en fagforening står klar som en trygg og klok rådgiver for å hjelpe deg – uansett hva du står i. Det kan forsker Anette Kocbach Bølling bekrefte.

– Jeg var midlertidig ansatt i nesten 18 år, noe som medførte mye usikkerhet og stress. I løpet av disse årene har det vært veldig fint å ha Forskerforbundet i ryggen, forteller hun.

Bølling startet sin forskerkarriere da hun i 2001 fikk en stipendiatstilling ved Folkehelseinstituttet. Da var hun nyutdannet med hovedfag i miljøfysikk fra NMBU i Ås. Bølling gikk videre inn i en postdoc-stilling i 2009, og en midlertidig forskerstilling i 2013, før hun endelig ble fast ansatt ved instituttet i desember 2018.

Men veien dit var ikke bare enkel.

– Som forsker blir man ofte ansatt midlertidig, på ett og ett prosjekt, for ulike tidsintervaller. Reglene for midlertidig ansettelse er ganske strenge. For å kunne ansette samme person i ulike prosjektstillinger, har mange institusjoner praktisert korte opphold i ansettelsesforholdene, mellom prosjekter, i grenselandet mot «lufting», forklarer Bølling.

Dette har den fordelen at man som arbeidstaker får anledning til å fortsette å jobbe innen fagområdet sitt ved samme institusjon, men ulempen at man må leve med en usikker stilling.

– Jeg har vært villig til å leve med denne usikkerheten, samtidig som jeg jevnlig har undersøkt muligheten for fast ansettelse.

Jeg ville nok hatt lavere lønn i dag om jeg ikke var medlem

Anette Kocbach Bølling

– Noen som hører på deg når du ikke har det bra

Noe av det første Bølling gjorde da hun startet som stipendiat var å melde seg inn i Forskerforbundet. En stipendiatkollega snakket veldig varmt om fagorganisasjonen og daværende hovedtillitsvalgt Jan Hongslo, og overtalte henne til å bli medlem.

– Selv om jeg da levde på ‘studentlønn’, siden stipendiater den gangen fortsatt ble ansett som studenter, forsto jeg at det å være medlem av en fagforening var lurt å prioritere. Det er jo også redusert medlemsavgift for studenter.

Hennes første positive erfaring med Forskerforbundet var da det ble bestemt at stipendiater ikke lenger skulle ansees som studenter, men som vanlige arbeidstakere. Som følge av dette mistet stipendiatene en rekke ordninger og goder. Som en kompensasjon for dette fikk Forskerforbundet ved FHI forhandlet opp stipendiatlønnen.

– Jeg ble gravid tidlig i stipendiatstillingen og var i permisjon da dette skjedde. Det var en gledelig overraskelse for en ung mor.

Opp gjennom årene har Bølling vært i flere situasjoner hvor hun har fått god hjelp av Forskerforbundet. Dette har blant annet vært ved uoverensstemmelser mellom stipendiater og forskere, konflikter med leder, lønnsforhandlinger, søknader og intervjuer.

Noen år tilbake havnet hun i konflikt med sin daværende leder. Da ble løsningen å ha med seg en representant fra Forskerforbundet som en slags megler i et møte med lederen.

– Det var veldig verdifullt og vi fikk løst opp i alle misforståelser. Det var det ene møtet som skulle til. Det er fint å ha noen som hører på deg og som er villig til å hjelpe deg når du ikke har det bra og føler deg liten i systemet.

Som midlertidig ansatt over mange år har Bølling opptil flere ganger byttet stillingstyper. I jobbsøkerprosesser har hun fått god hjelp av Forskerforbundet, både til søknader og forberedelser til intervju. Hun har også hatt sine runder med lønnsforhandlinger, hvor hun har hatt behov for gode råd.

– Som postdoktor tenkte jeg at lønnsøkning ikke var noe jeg hadde rett på, men jeg ble oppfordret av Forskerforbundet til å søke. Jeg fikk hjelp til hva jeg burde fokusere på i søknaden og hvor mange lønnstrinn jeg burde be om. I tillegg har de forhandlet på vegne av medlemmene sine generelt eller for grupperinger av medlemmer i liknende situasjoner, og også på den måten bidratt til god lønnsøkning. Jeg ville nok hatt lavere lønn i dag om jeg ikke var medlem.

Anette_Kocbach_Boelling_IMG_2899.jpg

Lyktes endelig med fast stilling

Anette er utdannet fysiker, men har aldri jobbet innen fysikk. De siste 15-16 årene har hun jobbet mest innen toksikologi, men har ingen formell utdanning innen dette fagområdet. Dette gjør at det ikke er så mange andre steder enn FHI hun kan jobbe, samtidig som hun har interessante oppgaver knyttet til forskning og trives veldig godt ved instituttet.

– Dette har vært en stor motivasjonsfaktor for meg. Likevel er det godt mulig jeg ikke hadde hatt den samme tryggheten uten Forskerforbundet i ryggen. Jeg tenker at det er takket være dem, og særlig Jan Hongslo, at jeg har utviklet meg til den jeg er i dag og er så uredd som jeg er. De har virkelig fått meg til å tro på meg selv.

Det viktigste Bølling har fått ut av medlemskapet hos Forskerforbundet er hjelpen til å se at hun har en verdi. Som forsker jobber man gjerne på lange prosjekter, ofte i opptil 5-6 år, uten å nødvendigvis føle at man kommer noen vei.

– Jeg har ofte tenkt at jeg ikke får til noe, men via ulike prosesser forbundet med stillingsendring og lønnsforhandlinger, og med god hjelp fra Forskerforbundet, har jeg i ulike situasjoner blitt «tvunget» til å tenke gjennom hva jeg faktisk har gjort og fått til.

For en stund siden valgte hun å bytte fagområde fra toksikologi til sykdomsbyrdeberegninger for å få en forlengelse av sin daværende ansettelse.

– Dette var jeg villig til å gjøre fordi jeg ikke ønsket å slutte hos FHI. Jeg har en veldig sterk omstillingsvillighet, så mye av grunnen til at jeg er der jeg er i dag handler om meg som person. Jeg vil være her.

Etter å ha vært ansatt på midlertidige kontrakter i mange år fikk Anette endelig fast stilling i desember 2018. Hun sier det var en kombinasjon av sin egen stahet, ulike lederes stahet og litt drahjelp fra Forskerforbundet som gjorde at hun lyktes.

– FHI hadde omsider fått midler fra Helse- og omsorgsdepartementet, og hadde anledning til å ansette meg fast, også på grunn av ansienniteten min. I tillegg har Forskerforbundet vært en god støttespiller i hele prosessen, sier hun.

– Verdifullt med en nøytral part

Som medlem av Forskerforbundet har Anette fått en tilhørighet og et støttesystem. Følelsen av at hun ikke står alene om en vanskelig situasjon skulle oppstå.

– Selv om du i en del situasjoner kan få hjelp av leder eller kolleger, har en fagforening større gjennomslagskraft. Og skulle det for eksempel oppstå nedbemanninger er det godt å vite at du har en fagforening i ryggen og noen som jobber for deg, sier hun.

Bølling tror helt klart tilværelsen ville vært mer ensom uten et medlemskap.

– Det er fint å ha noen å gå til – det gir en veldig god trygghet. Det handler også om å ha en nøytral part med seg, som er sidestilt fra arbeidsgiver og hierarkiet som kan være på en arbeidsplass.